Öjens gammelskog

Fotvandring Vandring på naturstigar Bär- och svampplockning

Öjens läge i Finland

Österbotten
Vasa (www.vaasa.fi)
Areal 26 km², Natura 2000 -område (1998)
Området förvaltas av Forststyrelsen

 

Öjens gammelskog är ett för Västra Finland exeptionellt stort gammelskogsområde. Största delen av skogen består av gammal grandominerad barrskog, som ställvis är försumpad. På området finns en markerad naturstig med informationstavlor som berättar om områdets natur, läkeväxter och folktro. Öjen finns nära Vasa centrum och lämpar sig bra för dagsutflykter.

Öjen hör till Natura 2000 -nätverket och ingår dessutom i skyddsprogrammet för gamla skogar. Här finner man omväxlande naturtyper, från lundar på stränderna till karga berghällar med tallar, där de äldsta träden är nästan 200 år gamla. Det har förflutit flera årtionden sedan senaste avverkning, vilket medfört en stor artrikedom av tickor.

Öjen.Photo:Tuija Warén

Denna sidans webbadress är www.utinaturen.fi/ojen

Kundtjänst

Forststyrelsens kundtjänstnummer i Vasa +358 40 5955114, 

merenkurkku(at)metsa.fi

Forststyrelsens servicenummer 0206 39 4020

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Öjen

Se anvisning: Med bil till Öjen

Utflyktskarta.fi: Öjen