Att göra upp eld

Vi gör upp eld för att laga mat, bli värma eller skapa stämning. Tänk ändå alltid noga efter om du verkligen behöver göra upp eld. Måltiden kan lika bra tillredas på stormkök och varma pauskläder värmer ofta lika bra som en eld. 

Den som tänder en eld ansvarar alltid för att elden används och släcks på ett säkert sätt. Det är viktigt att släcka brasan omsorgsfullt, eftersom en skogsbrand kan uppstå av eld som blivit kvar och pyra. Låt brasan i lugn och ro bli till glöd och när kolen inte längre glöder röda kan man försiktigt hälla vatten, snö eller sand i brasan.

Om en skogsbrand uppstår kan den person som tänt elden bli straffskyldig enligt strafflagen eller räddningslagen, och även skyldig att betala skadestånd. Jakt- och fiskeövervakningen kan bötfälla för öppen eld som gjorts upp då varning för terrängbrand råder. 

En närbild av en person täljer späntstickor.

Tillstånd att samla ved och göra upp eld

Det hör inte till allemansrätten att göra upp eld i terrängen och ta ved. Det krävs tillstånd av markägaren att få göra upp öppen eld och att samla brännved. Friluftskök (med undantag av vildmarkskök) betraktas inte som öppen eld, så på ett sådant kan du alltid tillreda en måltid. Markägarens tillstånd krävs inte då man gör upp eld på de för ändamålet anvisade eldplatserna.

I många naturskyddsområden är möjligheterna att göra upp eld begränsade. Om en skötsel- och nyttjandeplan eller en egen ordningsstadga har gjorts upp för ett område ska du följa bestämmelserna om att göra upp eld i dessa: i en stor del av landet är det tillåtet att göra upp eld endast på för ändamålet byggda eldplatser, med den ved som lämnats på platsen.

I de vidsträckta naturskyddsområdenas grundzoner och i ödemarksområdena i norra Finland är bestämmelserna angående att göra upp eld ofta friare. Till exempel i vildmarksområdena är det till största delen tillåtet att göra upp eld med torra grenar och ris som ligger på merken samt små trädrötter.

Utanför naturskyddsområdena och ödemarksområdena i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen är det genom Forststyrelsens beslut tillåtet att göra upp eld med torra grenar och ris som ligger på marken samt små trädrötter. Även där ska du använda en eldplats som underhålls, om en sådan finns på mindre än en halv kilometers avstånd. Längre söderut i landet krävs Forststyrelsens tillstånd för att göra upp eld också utanför naturskyddsområdena.

Kontrollera var du kan göra upp eld under Instruktioner och regler på ditt utflyktsmåls egna sidor.

Varning för terrängbrand

När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp eld också på de flesta anvisade eldplatser som underhålls.

Då det råder varning för terrängbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera om det råder varning för terrängbrand i området (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  
Mer information om att göra upp eld.

Mer information om stormkök.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.