Vett och etikett på sjön

Respekt för naturen, trygghet på sjön, iakttagande av landstigningsförbud, ansvarsfullhet vid uppgörande av eld och skräpfritt friluftsliv - när du känner till de här reglerna är du klar för båtliv. Dessa 10 regler kompletterar Etikett i friluftslivet ur båtfararens synpunkt.

1) Respektera naturen samt de begränsningar och förbud som finns för att skydda den. Låt fåglar häcka i fred.

Under våren begränsas rörelsefriheten i naturen och landstigning för att trygga häckningen och andra djurs bobyggande. Landstigningsförbud råder i synnerhet i skyddsområden på många öar, skär och stränder. Det finns ofta en röd eller en gul varningsskylt på dessa ställen. Rörelseförbudet kan gälla året runt.

Håll avstånd till djur och deras bon även om du inte stiger i land. Om en fågel lämnar sitt bo då du närmar dig med båten, har du kommit för nära. Håll hunden kopplad för att skydda naturen och i synnerhet häckande fåglar.

Det finns två små öar i sjön. En stor fågel flyger över den andra.

2) Håll koll på reglerna för sjötrafiken!

Säkerheten är A och O då man planerar en båtutflykt. Se till att du känner till väjningsreglerna och andra sjövägsregler samt sjömärkena på kartan och i naturen. Om elektroniken sviker är det bra att veta på vilken sida man ska passera ett märke. Båtförarens säkerhetshandbok (raja.fi, på finska) är ett utmärkt hjälpmedel. På många orter ordnas det kurser i sjövett, där du kan förbättra dina kunskaper.

Vid en nödsituation når du Sjöräddningen på numret 0294 1000, eller ring 112 om du är på en insjö.

3) Skaffa rätt utrustning för båtutflykten. 

Kom ihåg kartan och se till att du kan läsa den. Säkerhetsanordningar, nödsignalutrustning och flytvästar är absolut nödvändiga. Gör upp en ruttplan omsorgsfullt och kolla upp vilken service som finns på rastplatserna. De flesta av Forststyrelsens officiella landstigningsplatser är anspråkslösa utflyktshamnar. Om du planerar att stanna vid en rastplats som upprätthålls av Forststyrelsen, lönar det sig att på förhand kolla upp dess servicesida på webbplatsen Utinaturen.fi.

Ett sjölandskap fotograferat från båten, som också visar kanten på båten och vattentecknet bredvid båten.

4) Planera och var förutseende. 

Följ med väderrapporten före avfärden och i mån av möjlighet också under färden. Var beredd att flytta din båttur eller ändra din rutt. Kom ihåg att vädret kan ändra snabbt i synnerhet på sommaren. Kolla upp vem som äger marken samt eventuella landstigningsförbud och andra gällande begränsningar.

5) Välj att stanna vid officiella platser som märkts ut på kartan där man får stiga i land och göra upp eld.

Ibland är det svårt att veta vem som upprätthåller en rastplats. Detta kan påverka vilken utrustning som finns på rastplatsen. I nationalparker och Forststyrelsens andra skyddsområden finns eldplatser som vanligtvis är försedda med ved och utedass. Närmare information finns i tjänsten Utinaturen.fi under tjänsterna för varje plats. 

Om du väljer att stiga i land någon annanstans ska du först kontrollera om eventuella begränsningar av rörelsefriheten eller landstigningsförbud gäller. Naturskyddsområden är vanligtvis inte utmärkta i naturen.

6) Respektera andra som rör sig på vattnet. 

På din båttur möter du andra båtfarare, seglare, paddlare, dykare och andra som rör sig långsamt. Håll noggrann utkik och sänk farten då du passerar andra och när du anländer till en hamn eller landstigningsplats. Håll avstånd till privata stränder. Orsaka inte förtret med kölvattenvågor. Hur du än vill börja sjunga när du njuter av sommarkvällen, kom ihåg att ljudet färdas väl längs vattnet. Förtöj båten så att också andra ryms.

Ta hänsyn till andra på vattnet, men också vid landstigningsplatser, eldplatser och hamnar. Håll hunden kopplad, inte bara för naturens skull utan också för andra människors skull. Även de fyrfotade sommarjobbarna, korna och fåren, kan bli skrämda för husdjur.

7) Gör upp eld endast på anvisade eldplatser. 

Du behöver markägarens tillstånd för att göra upp eld, eftersom det inte ingår i allemansrätten. I nationalparker och Forststyrelsens övriga skyddsområden är det tillåtet att göra upp eld endast på anvisade eldplatser och så länge inga varningar gäller.

Två kvinnor sitter vid en lägereldplats vid sjön.

8) Gör aldrig upp eld under rådande varning för skogs- eller gräsbrand. 

Det är ditt ansvar att kontrollera om eventuella varningar gäller (fmi.fi, Meteorologiska institutet). Gör inte upp eld om en varning gäller. Inga meddelanden om det rådande läget läggs upp på de eldplatser som Forststyrelsen upprätthåller.

9) Ta ditt skräp med dig och töm båtens avloppstank ansvarsfullt.

Avfallsinsamling hör inte till servicen i nationalparkerna eller Forststyrelsens övriga utflyktsmål. Det finns inga sopkärl eller någon möjlighet att tömma båtens avloppstank (septitank) vid rastplatser eller utflyktshamnar. Diskvatten, matrester och skräp hör inte till vattendragen.

10) Dela ansvarsfulla bilder från dina båtturer på sociala medier.

Sommaren i Finland belönar båtfolk med fantastiska vyer och färggranna solnedgångar. Du kan gärna dela dessa stunder, men fundera först om bilden visar ett gott exempel för andra. En ansvarsfull naturfotograf håller tillräckligt avstånd till foto-objekten. Använd dina bilder till att uppmuntra andra att njuta av sjö- och havsnaturen - ansvarsfullt.

Båtar vid piren på kvällsljuset.

Läs mer