Kraft från naturen med skräpfritt friluftsliv och respekt för omgivningen

Bild: Kea Creutz.En ren natur och vacker vandringsterräng är en källa till omätbar rikedom. När du ger dig ut i naturen kan du beundra landskap och njuta av att motionera i en miljö med mycket få spår av människan. Här kan du enkelt glömma vardagens bekymmer och återvända hem efter vandringen fylld av ny kraft.

För att få njuta av naturen och dess orördhet krävs emellertid att vi människor alltid också tar ansvar för att hålla naturen ren. Principen för skräpfritt friluftsliv är en av de viktigaste principerna när det gäller att hålla naturen ren och samtidigt en bärande grundtanke för både nationalparkerna och strövområdena.

Friluftsliv kan också ha miljökonsekvenser

I takt med att friluftslivet ökar i popularitet blir också spåren efter vandrare i naturen allt fler. Skräp som lämnats i naturen bryts ned mycket långsamt och är i sig et stort problem för miljön. För att minimera spåren behöver vi alla kunskap. Lyckligtvis är det mycket lätt att med enkla åtgärder minska friluftslivets miljökonsekvenser och bromsa nedskräpningen.

Visste du till exempel att det uppskattas ta upp till tio år för en cigarettfimp att förmultna? Det tar 1–2 år innan en pappersnäsduk förmultnar och nedbrytningstiden för de små påsförslutarna i plast som alltför ofta blir liggande i terrängen kan mätas i hundratals år.

Mycket annat skräp som slängts i naturen har inte alls så här korta nedbrytningstider utan i värsta fall tar det hundratals – eller till och med tusentals – år innan skräpet försvinner. Det är alltså helt obefogat att lämna kvar sådant som inte hör hemma i naturen, för att inte tala om att det inte försvinner därifrån under vår livstid. Läs våra tips nedan om enkla åtgärder för att minska mängden skräp.

Hur fungerar skräpfritt friluftsliv i praktiken och vad innebär det?

Principen för skräpfritt friluftsliv är enkel. När vi rör oss i naturen vill vi inte lämna några spår eller ta med oss något som vi inte orkar bära med oss bort därifrån. Det handlar helt enkelt om att var och en som vistas i naturen alltid tar med sig sitt eget skräp bort därifrån.
Vi strävare alltså efter att som en helhet minimera våra spår i naturen, i syfte att bevara våra vackra landskap så att de är lika storslagna för nästa besökare och kommande generationer. När vi städar upp efter oss och tar med oss allt vårt skräp kan också andra få njuta av naturen när den är som bäst: skräpfri och ren.

Det finns sällan några avfallskärl längs lederna i våra nationalparker eller strövområden, eftersom man har konstaterat att de snarast ökar nedskräpningen. Vid vandringsledernas startpunkter eller i närheten av parkeringsplatserna finns däremot ofta välutrustade sopstationer. Skräpet från vandringen kan sorteras vid dessa återvinningsstationer. Du kan också ta med dig skräpet och sortera det på lämpligt sätt när du kommit hem.

Bild: Kea Creutz.

Förberedelserna för en skräpfri vandring börjar med enkla åtgärder där hemma

När du planerar att ge dig ut på vandring kan du se till att lämna alla onödiga förpackningar hemma. Välj miljövänliga förpackningar som kan återanvändas när du skaffar och packar din matsäck. Många friluftsmänniskor väljer att förvara sin matsäck i burkar med lock och till exempel hållbara återförslutbara fryspåsar, eftersom dessa förpackningar enkelt kan återanvändas!

Lämna alla onödiga delar av förpackningarna hemma och sortera dem på lämpligt sätt. När packningen är tillräckligt lätt och du har en egen skräppåse för ditt skräp är det lätt att lägga skräpet i påsen och ta det med hem för sortering. Om du går igenom förpackningarna i lugn och ro hemma får skräpet från en hel veckas vandring enkelt rum i en enliters återförslutbar fryspåse.

Även om vissa utflyktsmål har en sorterings- eller sopstation sparar du värdefulla resurser för underhåll av utflyktsmålen och utveckling av andra tjänster, om du tar med dig skräpet hem och sorterar det där, så att underhållet inte behöver göra onödiga besök vid utflyktsmålen på grund av skräpet. Samtidigt bromsar du också slitaget på marken och utsläppen.

Små gärningar har alltså stora effekter och både naturen och alla som rör sig där drar nytta av att vi tar hand om miljön. Med små gärningar sparar du dina egna och andras resurser och säkerställer att naturen bevaras också för kommande generationer.

Viktiga tillvägagångssätt för skräpfritt friluftsliv

  • Lämna endast avfall som förmultnar i torrtoaletten. På många rastplatser i nationalparkerna finns en komposterande torrtoalett, där du kan lämna biologiskt nedbrytbart avfall och matrester.
  • Bränn endast små mängder rent papper eller kartong. Aluminiumfolie eller förpackningar som innehåller metall får du inte bränna.
  • Lämna inte brännbart avfall som andra måste ta hand om bland veden eller vid eldplatserna.
  • Lämna inte biologiskt nedbrytbart avfall i avfallskärlen där det börjar lukta och lockar till sig djur.
  • Ta alltid med dig farligt avfall, såsom batterier, till en återvinningsstation.
  • Plocka upp dina cigarrettfimpar, de förmultnar inte! Du kan enkelt samla dina fimpar i en lite ask och tömma asken efter vandringen.
  • Städa upp efter dig själv och i mån av möjlighet också efter andra, så att det är trevligt att röra sig i naturen.

Tips och vidare läsning