Skanslandet önskar alla besökare välkomna

Under sommaren 2017, från maj till september, trafikerar både JT-Line (www.jt-line.fi, på finska) samt Aavalines (www.aavalines.fi, på finska) med sjöbussar från Salutorget till Skanslandet. JT-lines färja avgår från från Kolera bassängen (samt under högsommaren från Hagnäs) och tar iland vid lotsgårdens brygga på Skanslandet.  Aavalines färja avgår från kajen bredvid Sveaborgsfärjan och tar iland vid Torpedviken på Skanslandet. Vid Salutorget står det Vallisaari på kajen.

Även Skanslandets och Kungsholmens tappställen, torrtoaletter och picknick-bord är tillgängliga för besökare året om, samt utfärdshamnens service, kafé- och guidetjänster under sommaren. Det är tillåtet att ta iland vid utfärdshamnen året om.

På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (www.retkikartta.fi)

Anvisningar, regler och begränsningar

  • Man upptäcker ön längs med utmärkta stigar: Aleksanderrundan (3 km) och Kungsholmensrundan (2,5 km). Håll er på lederna, för utanför dem finns det farliga byggnader, stup och platser med risk för ras! Ha särskilt bra koll på barn.
  • Av säkerhetskäl är det även förbjudet att göra upp eld och gräva i marken. Det kan fortfarande finnas sprängämnen i marken från sprängolyckan som skedde på Skanslandet år 1937. Enligt försvarsmaktens undersökningar är det dock säkert att röra sig till fots och med arbetsmaskiner på öarna.
  • Södra delen av Skanslandet är stängd (område med begränsning av trafik och vistelse enligt förordningen 1104/2013 med stöd i 52 § i polislagen), eftersom det finns farliga konstruktioner där. I den södra delen är det förbjudet och straffbart att vistas och att ta i land utan Forststyrelsens tillstånd.
  • Vi rekommenderar landstigning i Skanslandets utflyktshamn samt för paddlare även i Torpedovikens utflyktshamn och vid de små sandiga vikarna bredvid Skanslandets huvudbrygga och Lotshuset. Inom begränsningsområdet i södra delen av Skanslandet är det med risk för straff förbjudet att vistas och att ta i land.
  • Det är förbjudet att bada i dammen på Skanslandet, då botten av dammen är full med skrot. Det finns risk för att man fastnar på ett farligt sätt. Det är även förbjudet att bada på strandklipporna i Gustavssvärds sund, då båtarna orsakar en "minitsunami" där. Vågornas sug är mycket kraftigt och drar lätt med sig badare långt ut på havet. Man kan däremot bada vid Kungsholmens lilla sandstrand. Det är dock ingen officiellt badstrand.
  • Hundar ska hållas kopplade så att de inte försvinner ner i håligheterna på ön. Hundbajs ska plockas upp.
  • Lämna inte skräp efter dig under utflykten. Ju mindre pengar som går åt till att ta bort skräp, desto mer pengar blir det kvar till att sköta ön.
  • Bär skor och kläder som är lämpliga för terrängen. Ta med matsäck och vattenflaska.

Ordnandet av evenemang

  • Evenemang på ön kan anordnas efter överenskommelse med Forststyrelsen och genom att göra en anmälan om evenemanget till Forststyrelsen: Anvisningar och blankett (www.metsa.fi)