Skanslandet

Skanslandet önskar alla besökare välkomna

Under sommaren 2018, från maj till september, trafikerar både JT-Line (www.jt-line.fi, på finska) samt Aavalines (www.aavalines.fi, på finska) med sjöbussar från Salutorget till Skanslandet. JT-lines färja avgår från från Kolera bassängen (samt under högsommaren från Hagnäs) och tar iland vid lotsgårdens brygga på Skanslandet.  Aavalines färja avgår från kajen bredvid Sveaborgsfärjan och tar iland vid Torpedviken på Skanslandet. Vid Salutorget står det Vallisaari på kajen.

Även Skanslandets och Kungsholmens tappställen, torrtoaletter och picknick-bord är tillgängliga för besökare året om, samt utfärdshamnens service, kafé- och guidetjänster under sommaren. Det är tillåtet att ta iland vid utfärdshamnen året om.

På vintern finns inget underhåll på Skanslandet. Stigarna och bryggorna kan vara hala. Alla rör sig på eget ansvar på ön. Märk att det under vintern inte finns service på ön och ingen belysning. I nödfall ring nödnumret 112.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (www.retkikartta.fi)

Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenSkanslandet och Kungsholmen är ett förtjusande utflyktsmål 20 minuters båtfärd från Salutorget i Helsingfors, granne med Sveaborg. Öarna har varit hem och arbetsplats för hundratals människor samt förläggningsort för tusentals soldater. Fästningarna, byggnaderna och den rekordartat stora artrikedomen vittnar om samexistensen mellan människan och den vilda naturen. Åk till en hemlighetsfull ö där det känns som att tiden stannat upp!

Skanslandets läge i FinlandDen storslagna historiens och naturens Skanslandet

Läge: Nyland, Helsingfors (www.hel.fi)

Besök: Regelbunden förbindelse med sjöbuss från Salutorget till Skanslandet mellan maj och september. Fri entré. Övernattning i båt i gästhamnen är tillåtet, på övriga platser förbjuden. Den södra delen är stängd av säkerhetsskäl då det är ett område med begränsningar enligt polislagen, och där är det även förbjudet att stiga i land. Man kommer från Skanslandet till Kungsholmen längs en vågbrytare. Mer information om kommunikationer. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna.

Värt att se och göra: Stämningsfulla fästningar och fantastiska vyer över havet och mot Helsingfors. Den mest varierade naturen i hela skärgården i huvudstadsregionen – fladdermöss, grävlingar och fågellundar. Man upptäcker ön längs med utmärkta stigar: Aleksanderrundan (3 km) och Kungsholmensrundan (2,5 km). Guidade turer och temaprogram. Bekanta dig med aktiviteterna och öarnas historia   

Service: Orienteringstavlor, rastplatser och utflyktshamn. Tappställen (sötvatten) och torrtoaletter. Anslutning med sjöbuss från Salutorget. Tjänster från samarbetspartner tillgängliga. Mer information om Skanslandets tjänster

Passar för: Utflyktsmål för hela familjen. Man kan ta sig runt ön med barnvagn, men lederna är inte tillgängliga: terrängen är ojämn och uppförsbackarna ganska branta. Lederna är inte upplysta och det utförs inget vinterunderhåll av dem. Håll er på lederna och håll koll på barnen, för det finns många stup och ställen med risk för ras! Använd lämpliga skor och kläder för terrängen och ta med matsäck och vattenflaska. Inget vinterunderhåll. OBS! Arbeten pågår fortfarande på Skanslandet och Kungsholmen: vattenförsörjningen och tjänsterna förbättras och man försöker hitta användningsområden för byggnaderna.

Adressen till denna sida är www.utinaturen.fi/skanslandet 

Skanslandet och Kungsholmen sköts av Forststyrelsen.

  • Telefon: 020 639 4829
  • E-post: haltia(at)metsa.fi

Utflyktshamnen och kaféet på Skanslandet handhas av Juva Shipping Oy.

  • Telefon: 040 7551130
  • E-post: vallisaari(at)vallisaari.fi

Kundtjänst

Finlands naturcentrum Haltia
Tfn. 0206 39 4729
info(at)haltia.com

Se anvisning: Med allmänna kommunikationer till Skanslandet

Se anvisning: Med båt till Skanslandet

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Skanslandet

Aktuellt i Skanslandet

Utflyktskarta.fi: Skanslandet