Gäddtarmens hällristningar

e senaste ristningarna vid Tullholmen är från 1970-talet och början av 1980-talet. Bild: Hans-Erik Nyman

Gäddtarmens hällristningars läge i Finland. © Forststyrelsens 2011Södra Finland, Nyland
Hangö (www.hanko.fi)
Tulluddens naturskyddsområde, Tullholmen

I väntan på bättre väder har sjöfolk under tidernas lopp ristat in vapen, tecken och historier på klipporna i Gäddtarmens skyddade naturhamn. Denna unika "sjöfolkets gästbok" finns fortfarande till påseende på klipporna på Tullholmen i Hangö.

Mellan två små öar som ligger bredvid varandra utanför Tulludden i Hangö ligger ett sund, som är smalt som en fisktarm. Gäddtarmen har sedan medeltiden varit känd som en skyddad hamn för fartyg som rundar Hangö udd eller är på väg över Finska viken till Tallinn. I väntan på gynnsamt segelväder har sjöfararna fördrivit tiden genom att hacka in sina namn och andra märken i strandklipporna. De äldsta hällristningarna är från 1400-talet. I Gäddtarmen kan man finna många adelsläkters vapen samt namnen på svenska kungar och bilder på kronorna. Man har fortsatt traditionen att rista sitt namn på klipporna även under senare tider. På klipporna kan man bl.a. se Finlands lejonvapen och Urho Kekkonens signatur. I Gäddtamen har det sammanlagt registrerats över 600 hällristningar. Nuförtiden är stället fredat enligt fornminneslagen.

Kontaktuppgifter

Kommunikationer och kartor

Gäddtarmens hällristningar finns på Tullholmen, som är belägen söder om Tulluddens sjöbevakningsstation. Från Östra hamnen i Hangö, dvs. gästhamnen, är det fyra kilometer sjöledes till objektet.

Karta över Gäddtarmen

 

Med båt

  • Det finns en gästbrygga (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 59° 48.4' lon: 22° 54.6' ETRS-TM35FIN: N: 6636960 E: 270635) på Tullholmen. Om man förtöjer vid gästbryggan bör man alltid lämna plats åt vattenbussen. Koordinaterna har angivits enligt WGS-84-koordinatsystemet och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. De blåa sjökorten (www.veneily.fi) som publiceras använder det internationella WGS-84-koordinatsystemet.

Med vattenbuss

  • I Östra Hamnen i Hangö finns det turistföretag som om sommaren gör regelbundna kryssningar med vattenbuss till Gäddtarmen. Man får tilläggsinformation på Hangö stads webbsidor (www.hango.fi).​

Elektroniska kartor

Service

Friluftsanordningar

  • Det är ganska krävande att röra sig på klipporna p.g.a. de varierande ytformerna. Särskilt vid regn är klipporna hala.
  • Objektet lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/gaddtarmenshallristningar.