Skanslandet önskar alla besökare välkomna

Under sommaren 2017, från maj till september, trafikerar både JT-Line (www.jt-line.fi, på finska) samt Aavalines (www.aavalines.fi, på finska) med sjöbussar från Salutorget till Skanslandet. JT-lines färja avgår från från Kolera bassängen (samt under högsommaren från Hagnäs) och tar iland vid lotsgårdens brygga på Skanslandet.  Aavalines färja avgår från kajen bredvid Sveaborgsfärjan och tar iland vid Torpedviken på Skanslandet. Vid Salutorget står det Vallisaari på kajen.

Även Skanslandets och Kungsholmens tappställen, torrtoaletter och picknick-bord är tillgängliga för besökare året om, samt utfärdshamnens service, kafé- och guidetjänster under sommaren. Det är tillåtet att ta iland vid utfärdshamnen året om.

Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.

Karta över Skanslandet (www.retkikartta.fi)

Sensommarnatten fylls av ljus den 26 augusti

(Updaterad 29.5.2017)

Projektet Lights On! hyllar vårt hundraåriga Finland och ger historiska borgar och fästningar liv och ljus med fyra evenemang den 26 augusti. Även i Estland firar man vid fornborgar och i slottsparker under sommaren. De ljusfyllda evenemangen lyfter fram målet med projektet Lights On!, det vill säga att göra historiska objekt kända och uppmuntra människor att besöka dem.

Välkommen med! (PDF)

Nyheter från Skanslandet

(Updaterad 5.4.2017)
  • Det är också tillåtet vintertid att ta iland vid Skanslandets gästbrygga. Lederna saknar vinterunderhåll. 
  • Naturen på Skanslandet är sårbar. Var vänlig och håll dig till rutterna. Innan ditt besök kan du bekanta dig med anvisningarna och reglerna. Hundar är välkomna, men de fyrfotade vännerna ska hållas i koppel.
  • Arbetet med att utveckla Skanslandet och Kungsholmen fortsätter även efter att öarna har öppnats för besökare i maj 2016. Servicen för besökare förbättras och samtidigt planeras utvecklingen av Skanslandet på lång sikt bland annat med hjälp av innovationstävlingen Det rena Skanslandet (www.hel.fi, på finska).