Geocaching

Geocaching är modern skattsökning! Där söker man med hjälp av gps-mottagare eller karta geocacher, som geocachare har gömt på intressanta ställen. Geocaching idkas överallt i världen, och den passar för alla åldrar. Du kan också hitta en skatt undangömd i ett skyddsområde eller i en nationalpark. Du kan kombinera geocachingturen med en matpaus på en rastplats, med strövtåg i parknaturen eller bara med att beundra utsikten!

En man håller en GPS-mottagare i handen har hittat en geocache i ett hål i en klippa.

Positionsdata, eller koordinater, för geocacherna och beskrivningarna finns tillgängliga för registrerade geocachare på den globala gemenskapens webbplats (geocaching.com). En finländsk användare kan också registrera sig på den finska webbplatsen (geocache.fi), som får sin information från den internationella. Det kostar ingenting att registrera sig. För att börja geocacha räcker det med en nätanslutning och en apparat för gps-positionering eller en smarttelefon. Du kan också leta efter geocacher bara med karta.

Mannen har öppnat geocachen och undersöker innehållet.

I beskrivningen av varje skattegömma, geocache, anges koordinaterna samt storleken på asken och andra tips som gör det lättare att hitta gömstället.  Storleken på geocachen varierar vanligen mellan en filmburk och en fryslåda på några liter, men du kan också stöta på en skatt av ett ämbars storlek. Det finns geocacher av fem olika svårighetsgrad. De lättaste gömmorna hittar man vanligen ganska snabbt, men de svåraste kan bjuda på en riktigt stor utmaning.

Gömmorna har också delats i fem klasser efter hur svår terrängen är. De gömmor som har den lättaste terrängklassificeringen når man till och med med rullstol, medan de svåraste kan kräva fysiska ansträngningar, speciell skicklighet eller medhavda hjälpmedel, såsom klätter- och dykutrustning. En person som inte idkar geocaching, en "mugglare", märker i allmänhet inte gömmorna i terrängen, för de är vanligen placerade utom synhåll, exempelvis i en klipp- eller trädhåla eller i en brokonstruktion.

I cacheasken finns en loggbok och vanligen också en penna och små föremål som är avsedda att bytas ut. Upptäckten antecknas, eller loggas, i geocachens loggbok och på geocaching-gemenskapens webbplats. Så här kan också andra geocachare kolla hur många som har hittat gömman, när cachen senast hittades och ägaren av cachen informeras om att cachen är i gott tillstånd. Den som önskar utmaningar kan också tävla om vem som har varit den första att hitta en ny cache eller vem som har hittat de flesta cacherna.

Spelregler för ansvarsfull geocaching

I geocachingen är det viktigt att komma ihåg de spelregler för ansvarsfull geocaching som gemenskapen har skapat:

 • Jag orsakar inte onödig fara för mig själv eller för andra geocachare. 
 • Jag tar hänsyn till allemansrätten och -skyldigheterna. 
 • Jag iakttar principen för skräpfria utflykter och lämnar så lite spår efter mig i naturen och miljön som möjligt när jag söker och gör cacher. 
 • Jag respekterar markägarnas och invånarnas rättigheter och ber alltid om lov när det behövs. När man gör en cache på ett Statens naturskyddsområde har den som först har lagt ut cachen anmälningsplikt till Forststyrelsens naturtjänster. 
 • Jag ser till att geocacherna stannar kvar, jag gömmer alltså cachen på samma plats och på samma sätt som den var när jag hittade den, jag rättar till maskeringen av cachen om den är alltför synlig eller tydligt skadad och anmäler via gemenskapen till cachens ägare om det finns behov av reparation. Jag kommer också ihåg att hålla resekrypen, de skatter som ska flyttas från en gömma till en annan, i cirkulation och logga upptäckterna och omplaceringarna enligt anvisningarna.

Att lägga ut en geocache på statens naturskyddsområde

Man får lägga ut geocacher på statliga naturskyddsområden. Ett krav på geocacherna är att de läggs ut på ett miljöansvarsfullt sätt, utan att orsaka skador eller störningar i naturen eller för andra användare av området. Skatterna får inte heller placeras så att det är särskilt farligt att leta efter dem. Ifall geocacherna fästs vid konstruktioner i terrängen (t.ex. byggnader, broar eller guidetavlor) får konstruktionerna inte skadas.

När man lägger ut en geocache på statligt naturskyddsområde måste man alltid anmäla det till Forststyrelsens naturtjänster. Ifall naturskyddsområdet presenteras i webbtjänsten Utinaturen.fi, finns det kontaktuppgifter på utflytksmålets första sidan. Ifall området inte är presenterat i webbtjänsten Utinaturen.fi, kan man kontakta närmaste naturum.

I anmälan ska framgå det riktiga namnet på den som lagt ut cachen med kontaktuppgifter, cachens position tillräckligt noggrant angiven (koordinater levereras i ETRS-TM35FIN-format) och identifikationsuppgifter med hjälp av vilka cachen kan identifieras på geocacharnas webbplats. I tipset för cachen och i själva cachen ska man berätta att den ligger på ett naturskyddsområde, hur fridlysningsbestämmelserna eventuellt påverkar den som letar och dessutom ge länken till områdets Utinaturen.fi-sidor. Forststyrelsen kan be gömmaren avlägsna cachen ifall den visar sig befinna sig på en olämplig plats, exempelvis i ett område som är känsligt för slitage eller på en farlig plats. Cacher får inte läggas ut i delar av naturskyddsområden med begränsningar av rätten att röra sig.

I ödemarksområden, strövområden och ekonomiskogar kan man lägga ut geocacher med iakttagande av de spelregler som geocacharna har skapat, utan att man behöver anmäla till Forststyrelsen. Forststyrelsen beaktar inte geocacherna i sin verksamhet och ansvarar inte för eventuell skada på dem till följd av verksamheten.

Mer information

Hälsa från naturen

Redan en halv timmes vistelse ute i naturen, som en biprodukt till geocachingen: 

 • utvecklar andningsorganen och blodcirkulationen 
 • hjälper dig att hålla vikten 
 • förbättrar muskelkraften och rörligheten 
 • utvecklar balansen och koordinationen 
 • minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck och 
 • minskar stress samt depressions- och ångestsymtom.