Raseborgs slottsruin

Symbol för de historiska objekten som sköts av ForststyrelsenRaseborgs slott tjänade som Västra Nylands administrativa centrum på medeltiden. Det kungliga slottets historia omfattar tusentals berättelser om allt från förtrollande kärlek och förlista skepp lastade med skatter, till ett ödesdigert ras i ölkällaren och slutet på slottets storhetstid.

En slottsruin med tusentals berättelser

Raseborgs slottsruin läge i FinlandLäge: Nyland, Raseborg.

Besök: Öppet 1.5–31.8 varje dag och i september under veckosluten. Övriga tidpunkter öppet på beställning. Inträde 5 euro, barn under 12 år 1 euro. Guidning för allmänheten. Läs mer

Anvisningar och regler: Raseborgs slottsruin är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen är det förbjudet att gräva ut, överhölja och skada fasta fornlämningar (www.finlex.fi). Dessutom är det förbjudet att göra upp eld.

Värt att se och göra: Den ståtliga medeltida slottsruinen, Kärleksstigen (0,5 km), närbelägna Forngårdens museum, evenemang i borgens omgivning, Raseborgs sommarteater. Läs mer

Service: Café och restaurang Slottsknektens stuga, guidningar, tidsresor för barn, temaprogram och festarrangemang. Toalett och torrtoalett. Ytterligare tjänster erbjuds av samarbetspartner. Läs mer

Passar för: Ett utmärkt mål för historieintresserade och hela familjen. Det finns emellertid branta trappor och ojämn terräng i slottsruinen och varken slottet eller Kärleksstigen är lämpliga för rörelsehindrade. Slottets omgivning med sina promenadvägar är lättframkomlig.

Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/raseborg.

Området sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Kundtjänst

Forststyrelsen
Ekenäs naturum
Tfn 0206 39 4613
ekenas(at)metsa.fi

Samarbetspartner Slottsknektens stuga
Tfn (019) 234 015
info(at)slottsknekten.fi

Se anvisning: Med bil till Raseborg

Aktuellt i Raseborg

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Raseborgs slottsruin

Utflyktskarta.fi: Raseborgs slottsruin