Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Observera, då du planerar din utfärd till Noux nationalpark, att det inte finns matbutiker på området. I Haltias restaurang serveras delikat mat och härifrån kan du också köpa med dej produkter från cafét. Genom att förhandsbeställa kan du även köpa god matsäck med dej till din utfärd. De närmaste butikerna för inköp av matsäck  (www.ravintolahaltia.fi) finns i Esbo centrum.

Eldplatser och kokskjul

 • Haukanholma: eldplats och kokskjul
 • Mustalampi: eldplats, takförsedd eldplats och kokskjul
 • Holma-Saarijärvi: två eldplatser och ett skärmskydd
 • Isoholma: två eldplatser
 • Urja: eldplats
 • Vääräjärvi: eldplats
 • Takala: skärmskydd
 • Kattila: eldplats, kokskjul och reserverbar kåta
 • Saarilampi: eldplats
 • Kolmoislampi: ett reserverbart tältningsområde och en reserverbar eldplats
 •  Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Tältning i Noux. Bild: Mauri Leivo

Dricksvatten

 • Det finns en dricksvattenkran vid Haukkalampi guidestuga.
 • På ekonomibyggnadens vägg, bakom huvudbyggnaden på Kattila, finns det en vattenkran. Vattenposten i Kattila är tillfälligt ur bruk.

Avfallshantering

 • Noux nationalparks återvinningsstationer finns vid Haukkalampi.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I samband med varje tältningsområde/eldplats och skärmskydd i nationalparken finns det ett torrtoalett. Utöver dessa finns det toaletter vid Haukkalampi naturstuga och i Kattila.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

I Noux nationalpark finns det tolv avgiftsfria tältningsområden. Till utrustningen på nio av dessa områden hör eldstad med stockring, vedbod och yxa samt torrtoalett. Tältningsområdena finns vid

 • Mustalampi (2 st.),
 • Haukanholma,
 • Holma-Saarijärvi (2 st.),
 • Isoholma
 • Saarilampi,
 • Urja och
 • Vääräjärvi.

Tältningsområdena utan torrtoaletter och möjligheter att göra upp eld finns vid

 • Valkealampi,
 • Pöksynhaara och
 • Valkialampi.

Ytterligare finns det ett reserverbart tältningsområde, vars utrustning är densamma som på de avgiftsfria tältningsområdena. Bruk av det reserverbara tältningsområdet förutsätter alltid en bokning. Det reserverbara tältningsområdet är beläget vid

 • Kolmoislampi.

Bokning av tältningsområdet kostar

 • kl. 11 - 19, 20 euro (pris inkl. moms 10%)
 • kl. 19 - 10.30, 30 euro (pris inkl. moms 10%)

Bokningar: Haltia, tfn 040 163 6200

Nyckeln kan avhämtas från:

 • Finlands naturcentrum Haltia, Nouxvägen 84, 02820 Esbo. Tel. 040 163 6200. 
 • Esbo järnvägsstations R-Kiosk, Kirkkojärventie 6, 02770 Esbo. Tel. 050 448 1474.

OBS! Från 1 juli 2018 R-kiosk serviceavgift 5 € / nyckel.

Kunden måste uppvisa ett kvitto för betald reservationsavgift i samband med att nyckeln hämtas. Var vänlig och returnera nyckeln till samma plats där du har hämtat den.

De enda skärmskydden i parken finns vid Holma-Saarijärvi och i Takala.

Hyresstugor

I Noux nationalpark finns det två anspråkslöst utrustade hyresstugor, Oravankolo och Tikankolo.

Oravankolo hyresstugas bastu. Bild: Teemu Laine

Tikankolo hyresstuga om vintern. Bild: Teemu Laine

Övernattning i omnejden

Förfrågningar om övernattningsmöjligheterna i närområdet kan göras till turistinformationen i Helsingfors (www.hel.fi) och Esbo (www.visitespoo.fi), samt Vichtis (www.vihti.fi).

Uthyrning av mötesrum och bastu

Service för rörelsehindrade

Terrängen i Nouxområdet är på grund av sina stora höjdskillnader rätt krävande. Det är ändå möjligt att röra sig med rullstol i omedelbar närhet av Haukkalampi och på Kattilaområdet. Vid Haukkalampi är Haukanholma kokskjul tillgänglig med rullstol. Vid Haukkalampi finns det också en torrtoalett som är handikappanpassad och försedd med skötbord för barn. Vid Kattila reserverbara huvudbyggnad finns en handikappanpassad WC och den reserverbara kåtan är tillgänglig med rullstol.

Övrig service i omnejden

 • I Esbo centrum, ungefär 15 km från Noux, finns det ett omfattande urval av tjänster.
 • Allmänna telefoner finns på Finlands naturcentrum Haltia och på Hotelli Nuuksio (www.hotellinuuksio.fi, på finska). Telefonerna står till förfogande endast under företagens öppettider.
 • Den närmaste bensinstationen finns vid Nupurbölevägen (Nupurbergsvägen 1) i korsningen av Brobackavägen samt i Veikkola.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Noux

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 3,1 Mb (www.julkaisut.metsa.fi)