Friluftsleder och stigar

I nationalparken finns det naturstigar på följande öar:

 • Berghamn, Pargas, 60° 03,4´, 21°47,8´
  På Berghamn i Nagu finns det två naturstigar som beskriver områdets natur och de börjar vid Berghamns naturstuga. Stigen som går mot öster är ca 500 m lång och stigen till Kummelberget på öns västra sida är ca 800 m. 

Utflykt i Stora Hästö. Bild: Laura Lehtonen

 • BjörköPargas, 59º 53,9´, 21º 40,7´
  Björkö naturstig (julkaisut.metsa.fi) går runt Insjön och är 2,3 km lång.
 • Boskär, Pargas,60° 02,0´, 21° 46,7´
  På Boskärs naturstig, 700 m, kan man bekanta sig med lövängen och dess natur.
 • Dalskär, Pargas 60° 05,10', 22° 09,10Invid Dalskär ligger sex undervattensskulpturer cirka på 3-4 meters djup. Skulpturer gjutna i betong bildar en skulpturstig. Bojar och rep ledsagar snorklaren och dykaren till verken. Skulpturerna är gjorda av elever vid gymnasiet Turun Suomalainen Yhteiskoulu och de speglar människans förhållande till havsmiljön. En liten bit från skulpturstigen ligger Armi Nurminens verk Fiskboet, som har fått sin inspiration från färgerna och formerna i undervattensnaturen.
 • Holma, Kimitoön, 59° 54,47´, 22°22,25´
  På Holma finns det två naturstigar. Linsno, ca 600 m, presenterar ett kulturlandskapsområde och Gylpö, ca 2 km, skärgårdsskogen.
 • Högland, Kimitoön, 60° 06,5´, 22° 18,9'
  Högland är Skärgårdshavets högsta ö. Den höjer sig 41 meter ovan havsytan. Naturstigen, ca 1,5 km, klättrar upptill öns högsta punkt, där det finns ett utsiktstorn. Vid stranden finns ett gammalt torps gårdsplan.
 • Jungfruskär, Pargas,60° 08,30, 21° 04,70
  På Jungfruskär kan man bekanta sig med skärgårdens äldsta kulturlandskap på en 3 km lång naturstig. Ett utvecklingsprojekt för hållbar turism har förverkligats på Jungfruskär.
 • Konungsskär, Birsskär, Pargas, 60°03,9´, 21° 35,0´
  I Konungsskärs ödestugas omgivning går en ca 300 m lång naturstig.
 • Undervattensnaturstig. Bild: Heidi ArponenStora HästöPargas, 60° 04,4´, 21° 32,4´
  På Stora Hästön, en karg ö i yttre skärgården, är en ca 1,3 km lång naturstig dragen. Nationalparkens första undervattensnaturstig, ca 450 m, finns vid öns västra strand.
 • Yxskär, Kimitoön, 59° 52,5´, 22° 03,5´
  Yxskär är Vänöbornas gamla betesö. Den 800 m långa naturstigen beskriver områdets växt- och fågelarter.
 • Örö, Kimitoön5 9° 48.63', 22° 20.15'
  6''rundan (ungefär 5,3 km) leder till Örös södra udde och där öppnar sig ett mäktigt havslandskap. På vägen kan man bekanta sig med kanonställningar, kasernområden och försvarsställningar. 120 mm rundan (ungefär 5,6 km) sträcker sig till öns norra delar genom strandängar, genom gammelskogar och via den öppna västra stranden. Därtill finns det 6 km gamla kullerstensvägar på Örö, via vilka man enkelt kan ta sig mellan olika platser.
 • Kråkskär, Pargas, 59° 58,6´, 022° 02,9´en del av s.k. Nagelskären. Livet på Kråkskärs fiskehemman berättas via några infotavlor. Själva torpet är stängt för allmänheten. 

 

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen

Hundar bör vara kopplade!

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 2786 kb (julkaisut.metsa.fi)

Self-guided Tour: "Relaxation in Finland´s Unique Archipelago"

Pdf 698 kb (julkaisut.metsa.fi)