Kundtjänst och guidning

Kolis naturum Ukko. Bild: Markku Tano

 • Bild: Anu PenttinenKoli nationalparks friluftsrådgivning finns i naturum Ukko. Här får man också information om andra naturobjekt i Koli- och Ruunaatrakten, exempelvis om Ruunaa strövområde, Telkkämäki naturskyddsområde, Patvinsuo nationalpark, Tiilikkajärvi nationalpark och Petkeljärvi nationalpark.
  • Utställningar och bildprogram.
  • På beställning guidning för grupper i utställningarna samt på naturstigar.
  • Naturbutik och café Vakka.
  • Vänligen kontakta vår kundtjänst på Ukko naturum, vi hjälper gärna till med planerandet av din utflykt.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer,restauranger och butiker

 • I Ukko naturum finns ett ekocafé och naturbutiken Vakka, som säljer ekokaffe och örtte samt ekobakverk och –delikatesser.
 • Restaurang-café i Break Sokos Hotel Koli (www.sokoshotels.fi).
 • Konstnärscafé Kolin Ryynänen (www.kolinkotiseutuyhdistys.fi, på finska) i Koli by.
 • Koli hamns Alamaja café-restaurang
  • Företagaren är Koli Activ Oy (www.koliactiv.fi, på finska). Under vintern är restaurangen öppen endast på beställning. 
 • I kulturgård Mattila finns det ett café (www.kolinkeidas.com) på somrarna. Under vintern är café öppen endast på beställning.
 • Koli bybutik (även ombudsmannapost och medicinskåp), tfn 010 76 2330.

Eldplatser

 • På nationalparken finns det eldplatser:
  • På fastlandet: Turulas äng, Vaaralas fält, , Likolahti, Paimenenvaara, Ikolanaho, Havukka, Myllypuro, Lakkala, Pitkälampi, Ylä-Murhi och Rykiniemi och Rinnetupas eldplats (Break Sokos Hotel Koli ansvarar för underhållet på vintern under skidsäsongen) och samt den sk. statsministerns eldplats på Ukko-Koli.
  • På öarna: Laitosaari (2 st.), Iso-Korppi, Pieni-Korppi, Hiekkasaari och Pieni-Hiekkasaari.
  • Eldplatserna är markerade på Kolis utflykts- och servicekarta.
  • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld på eldplatserna.
   • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Brunnsvattnet i Ollila brunn går att använda som dricksvatten utan att det kokas. Vattnet i Seppälä brunn och Ikolanaho källa ska kokas om det används som dricksvatten. Noggrannare information om vattenkvaliteten utmed lederna fås från Ukko naturum, där man också kan ta kranvatten. Kontrollera brunnarnas och källornas vattenkvalitet från Kolis naturum Ukko före utflykten.
 • Vandrarna ska inte använda Paimenenvaara brunn, Ikolanaho brunn, Vaaralanaho brunn och Ollila brunn med brunnsvängel (brunnsvattnets kvalitet dålig).
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur. Däremot är vatten från källor i allmänhet drickbart utan rening, trots att vattenprov eventuellt inte tagits. Observera dock att det i Södra Finland och i närheten av bosättning kan finnas källor vars vatten inte är drickbart.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • I Koli nationalpark idkas endast skräpfritt friluftsliv, och det finns inga avfallskärl vid nationalparkens parkeringsplatser, leder eller eldplatser. Läs mer om skräpfritt friluftsliv

WC och toaletter

 • I nationalparken finns det torrtoaletter på följande platser: Turula, Vaaralanaho, Paimenenvaara, Ikolanaho, Likolahti, Havukka, Pitkälampi, Ylä-Murhi, Myllypuro, Lakkala, Rykiniemi, Pieni-Hiekkasaari, Hiekkasaari, Iso-Korppi och Pieni-Korppi -öarna och Laitosaari (2 st.). 
 • I nationalparken finns det WC:n på följande platser: Ukko naturum, Break Sokos Hotel Koli, Koli hamns Alamaja och Kolin Ryynänen.

Övernattning

Tältning

Tältning på parkens område är tillåtet endast på de markerade områdena i Turula, Myllypuro, Ylä-Murhi, Lakkala, Rykiniemi och öarna Iso-Korppi och större Hiekkasaari. 

 • I Turula finns det eldplats, vedlider och torrtoalett. Ängen kring eldplatsen är reserverad som tältningsområden vandrare. Vattnet hämtas från brunnen invid Ollilagårdens bastu.
 • Tältningsområdet i Myllypuro finns på den gamla stugans gårdsplan. Det finns eldstad, vedlider och torrtoalett till vandrarens förfogande. Vattnet tas från bäcken och det måste kokas först.
 • Vid gårdsbyggnaden i Ylä-Murhi finns en takförsedd tältningsplats. Det finns eldplats, vedlider och torrtoalett. Vattnet hämtas från sjön Pitkälampi och det bör kokas innan användning.
 • Eldplatsen, tältningsområdet och torrtoaletten i  Lakkala finns bakom huvudbyggnaden vid Herajärvis strand. Veden finns i vedlidret vid den gamla ladugården. Brunnsvattnet i Lakkala är inte drickbart. Vattnet hämtas antingen från brunnen på Seppäläs gård eller från sjön (bör kokas före användningen).
 • Rykiniemi tältningsplats finns i närheten av Pielinens sanddyner. Det finns eldplats, vedlider och torrtoalett. Vattnet tas från sjön och bör kokas innan användning.
 • På öarna finns det eldplats, vedlider och torrtoalett. Vattnet tas från sjön och bör kokas innan användning.

Hyresstugor

I nationalparken finns det hyresstugor:

 • Ikolanaho (även vinterbruk)
 • Jero (även vinterbruk)
 • Koli Ryynänens loftbod, hyresstuga
 • Metsäpirtti
 • Mäkränmaja (även vinterbruk)
 • Pärnälahti stockstuga  
 • Seppälä
 • Soikkeli
 • Ylä-Murhi (även vinterbruk)

Tilläggsinformation om stugorna samt reserveringssystem (www.eraluvat.fi). Hyresstugorna kan bokas även från Kolis naturum Ukko.

Hotell

Övrig inkvartering

 • Vid Mattila gård (www.kolinkeidas.com) kan man övernatta i två sovkammare eller loftbod.

Tvättning

Övernattning i omnejden

 • Koli Freetime (www.kolifreetime.fi, på finska och engelska) i Kopravaara och Merilänranta (www.visitkoli.fi) är campingområder.
 • Inkvartering med frukost 1.5.-31.10. i Ryynänens loft (www.kolinkotiseutuyhdistys.fi, på finska) i Koli by.
 • Turistgården Paimentupa (www.paimentupa.fi, på finska) i närheten av Koli har lantgårdsturism.
 • Koli24 (www.koli24.fi, på finska) är en bokningscentral för inkvarteringstjänster i Kolitrakten.
 • Om Koliområdets service samt inkvarteringsföretagare får man information på Kolis webbsidor (www.koli.fi, på finska).
 • En del av Lieksaområdets semesterstugor kan hyras via Lieksas webbsidor (www.lieksa.fi, på finska).
 • Om Juukaområdets campingområden och semesterstugor får man information på Juukas webbsidor (www.juuka.fi, på finska).
 • I Kolis hamn finns det en gästhamn. Båtplatstjänster från Alamaja.
 • Man får ytterligare information om bl.a. inkvarteringsservice från Visit Karelia turistservice (www.visitkarelia.fi, på finska).

Uthyrning av utrustning

 • Koli Activ Oy (www.koliactiv.fi, på finska) hyr och säljer friluftsutrustning i Alamaja. Även uthyrning av kajaker. 
 • Slalom- och snowboardutrustning kan hyras från Rinnetupa (Break Sokos Hotel Koli).  

Service för rörelsehindrade

 • Nationalparkens naturum Ukko är i sin helhet tillgängligt med rullstol (ramper till utställningarna, hiss till andra våningen, där det finns bildföreställningar och mötesutrymmen, inva-wc).
 • I närheten av Ukko-Kolis utsiktsplats finns det en egen utsiktsavsats för rörelsehindrade, dit man kommer längs en bred stig.
 • Från parkeringsplatserna till Ukko-Koli kan rörelsehindrade komma med hjälp av en hiss på skenor.
 • Av eldplatserna är Likolahti och statsministerns eldplats, som ligger i närheten av naturumets övre gård på Ukko-Koli, tillgängliga med rullstol.
 • I nationalparken finns det inva-wc endast i Ukko naturum.

Service för båtfolk

Gästhamnar

 • I Kolis hamn finns det gästbåtplatser, en brygga för kryssningsfarty, en brygga för bilfärjor samt Kolibornas hembåthamn och sjösättningsramp för småbåtar även.
  • Hamnen är tillgänglig med båtar av alla storlekar. Den östliga - sydöstliga vinden utgör ett hot.
  • 8 gästbåtplatser. 
  • Betongbelagd båtramp.
  • Mottagning av kemiskt toalettavfall.
  • Eldistribution till båtarna.
  • Badstrand.
  • Möjlighet att tvätta byke i hamnens Alamaja.  

Kolis hamn. Bild: Tarja Martin

Övrig service i omnejden

 • Kolin matkailuyhditys ry (www.koli.fi, på finska och engelska)
 • Den närmaste bankomaten finns i Kolinportti i Ahmovaara. Den närmaste banken finns i Juuka (www.juuka.fi, på finska).  
 • I Koli bybutik finns butik, post, läkemedelsskåp och bensinförsäljning (kall station).
 • Den närmaste hälsocentralen finns i Juuka (www.juuka.fi, på finska).  
 • Internet-anslutning för allmänt bruk: Ukko naturum och Break Sokos Hotel Koli.

Sevärdheter i omnejden

 • Paateri: konstprofessor Eeva Ryynänens verkstad och ödemarkskyrka Vuonislahti, Lieksa.
 • Bomba: karelskt hus, Nurmes.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Koli

Samarbetspartnerna i Koli erbjuder logi-, café-, restaurang- och programtjänster året runt för såväl enskilda resenärer som grupper. 

Broschyr över utflyktsmål  

Pdf-fil 1870 kb (julkaisut.metsa.fi)