Brunnsvattnet i Liesjärvi uppfyller inte kvalitetskraven


(Uppdaterat 25.5.2018)
Granskningen av dricksvattnet visar att både Harjubrunnen i Kyynäräharjus norra område samt den nya brunnen vid Korteniemi kulturgård (på gårdsplanens östra sida) inte uppfyller kraven för dricksvatten. Vinschbrunnen framför stugan i Korteniemi är tagen ur bruk. De som besöker Liesjärvi nationalpark behöver ta eget vatten ned sig eller hämta vatten från Tavastlands naturum, Eräkeskus eller matbutiken Letkun puoti.

Bron i Kyynäränharju. Bild: Tuula Pohjalainen