Vad är letterboxing?

Letterboxing är att lösa av gåtor, att testa naturkunnighet, att orientera och att hitta nya, fina platser. Avsikten är att entusiasmera vandrare att bekanta sig med naturen. I letterboxing söker man efter letterboxar, m.a.o. i terrängen gömda lådor, med hjälp av ledtrådar. Tilläggsinformation om letterboxing (lodjaus.partio.net, på finska).

Letterboxar i Liesjärvi

I Liesjärvi nationalpark har man satt ut sex med älgsymboler märkta holkar till platser, där den på området vandrande älgen beundrar naturens under. Letterboxarna är belägna på olika ställen i nationalparken, några på sådana ställen, som man kanske annars inte skulle besöka. Varje letterbox är försedd med en stämpel och en gästbok. I Liesjärvis letterboxar finns det även information om naturkunskap, berättelser, historia och en liten uppgift. I stämplarna som finns i letterboxarna finns det bokstäver, vilka bildar ett ord, när du har samlat alla stämplar.

Letterboxarna i Liesjärvi nationalpark är utplacerade i olika delar av parken, vilket ger ett bra svepskäl för flera utflyktsdagar. Till utrustningen hör områdets karta, kompass och ditt eget häfte, där du kan samla stämpelavtryck. Traditionellt har en letterboxing-vandrare också en egen stämpel, med vilken man kan göra ett stämpelavtryck i letterboxens gästbok, som bevis på att man besökt boxen. Ett bra ställe att börja letterboxing-utflykten är Tavastlands naturum, där områdets karta finns och där du kan få annan hjälp att lösa ledtrådarna. Det finns också kartor över området vid parkeringsplatserna i Pirttilahti och Korteniemi kulturgård i Liesjärvi nationalpark.

Ledtråden berättar

Ledtrådarna kan stå i diktform, vara korta berättelser eller gåtor. Några av letterboxarna i Liesjärvi hittas lätt, medan andra kräver god kondition och slutledningsförmåga. Efter ledtrådstexten har det skrivits vilken årstid som rekommenderas och hur svårt det är att hitta dem.

Alla ledtrådar (pdf-dokument, 76 kb, på finska). Ledtrådspappren kan nitas ihop i övre vänstra hörnet eller alternativt kan du pyssla dig ett fint letterboxing-häfte av dem!

Ge respons

Om du inte hittar någon letterbox eller du har något annat att anmärka, kan du ge respons till Tavastlands naturum eller ringa till numret 0206 39 4630 eller personliga besöka naturumet. Du kan också ge din respons till e-postadressen hame(at)metsa.fi.