Två parkeringsplatser är under uppbyggnad längs Kalkbrännarenstigen

(Uppdaterad 13.9.2019) 
Forststyrelsen kommer att bygga två parkeringsplatser vid Kalkugnsvägen för att betjäna besökare på Kalkbrännarens stig. Byggandet påbörjades den 13 september och arbetena kommer att slutföras i vecka 42, varefter områdena är öppna för besökare. Det kommer att finnas parkeringsplatser för 20 bilar. Parkeringsplatsernas adresser är Kalkugnsvägen 8 och 12.

Ny tillgänglig led

(Uppdaterad 8.7.2019)
I Sibbo storskog finns en ny krävande tillgänglig led från Flatbergsvägens parkeringsplats till Storträsk. Vid Storträsk finns ett nytt kokskjul, en torrtoalett och en vedbod. Även toaletten för rörelsehindrade är nästan färdig och tas i bruk inom ett par veckor. Se kartan (julkaisut.metsa.fi).

Forststyrelsen förbättrar utflyktsservicen i Sibbo storskogs nationalpark

(Uppdaterad 7.6.2019)
Det gångna året i Sibbo storskogs nationalpark har varit arbetsfyllt. Servicen för besökarna förbättras på många ställen. Under året och även nästa år upprustas bland annat stigarna, skyltningen och eldplatserna. Dessutom byggs nya parkeringsplatser. Läs mera.
 

Brunnen vid Bergströms torp är tillsvidare inte i användning

(Uppdaterad 13.9.2018) 
Brunnen vid Bergströms torp är tillsvidare inte i användning p.g.a. vandalism. Brunnlocket skall repareras och kvaliteten på vattnet testas innan brunnen på nytt tas i bruk.

 

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).