Brunnen vid Bergströms torp är tillsvidare inte i användning

(Uppdaterad 13.9.2018) 
Brunnen vid Bergströms torp är tillsvidare inte i användning p.g.a. vandalism. Brunnlocket skall repareras och kvaliteten på vattnet testas innan brunnen på nytt tas i bruk.