Kartor över och kommunikationer i Petkeljärvi

Petkeljärvi nationalpark ligger öster om Joensuu - Ilomants -vägen (stamväg nr 74).

Kommunikationer

Med bil

 • Från Ilomants går Möhkövägen (nr 5004) till parken, och från den tar man av till Petkeljärvivägen alldeles före Oinassalmi till Petkeljärvi nationalpark. Från korsningen är det 6 km till nationalparkens naturstuga och friluftscentret. Körrutten är skyltad från och med Joensuu - Ilomants -vägen (nr 74). 

Med allmänna kommunikationer

 • Från Ilomants går det endast på skoldagar bussförbindelser längs Möhkövägen (nr 5004) till Oinassalmi (Petkeljärvis korsning), därifrån det är 6 km till nationalparkens naturstuga och friluftscentret. 

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna ligger på Petkeljärvi nationalparks norra gräns samt vid Pieni Kuikkalampi, Kuikkalampi och Petraniemi (Petkeljärventie 61, Ilomants), där det också finns parkeringsplats för husbilar och -vagnar.
 • Vintertid hålls vägen till Petraniemi parkeringsplats i regel upplogad.

 • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

 • Ledernas startpunkter
 • Båtramper för båtfolk

Kartor

Övriga kartor

 • Koli Ruunaa Patvinsuo Petkeljärvi, vattentålig friluftskarta, 1:25 000. Karttakeskus 2020. Kartan kan köpas bl.a. från Kolis naturum Ukko och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta N622, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. av Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.  
 • Grundkartblad / terrängkartor nr 4243 06, 4243 09 och 4243 12, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. av Lantmäteribyråer och Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • GT utflyktskarta Östra Finland, 2014, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Pohjois-Karjala (Norra Karelen), vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2015. Kartor kan köpas till exempel från Kolis naturum Ukko.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Petkeljärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Petraniemi
 • Petkeljärventie 61, Ilomantsi 
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 

Broschyr över Petkeljärvi


Pdf 1.5 MB (julkaisut.metsa.fi)