Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

 • Kundtjänststället Suppa (www.rokuageopark.fi, på finska och engelska) finns det ett café.
 • Caféer och restauranger finnas i områdets hotell.
 • Närmaste livsmedelsbutik är i Utajärvi och Vaala.

Eldplatser och kåtas

 • Kirvesjärvi: kåta
 • Saarinen: kåta
 • Pitkäjärvi: kåta
 • Rokuanjärvi: kåta
 • Brandväktarens stuga: ödesstugans kamin
 • Pookin Paussi - stuga
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp öppen eld ens på de anvisade eldplatserna eller vidskärmskydden.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Bild: Harri Tarvainen

Dricksvatten

 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att rena innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • I terrängen finns det inga särskilda vattenposter. I Rokuanjärvi har den blågröna algen blommat under varma somrar, och dess vatten rekommenderas inte att användas till matlagning.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter vid Kirvesjärvi, Pitkäjärvi och Saarinens kåtas, och samt vid Pookivaara brandväktares och Pookin Paussi stugor.

Övernattning

Tältning och skärmskydds

 • I nationalparken är tältning tillåtet endast på Pitkäjärvi tältningsområde.
 • Vid Kirvesjärvi, Saarinen, Pitkäjärvi och Rokuanjärvi finns det kåtas.
  • Till skärmskyddens och kåtans utrustning hör ved, yxa och torrtoalett.
 • På Rokua finns dessutom ett skärmskydd och en kåta som underhålls av kommunerna.

Ödestuga

 • Ödestugan Palovartijan maja, som förr har fungerat som en brandvaktsstuga, ligger på Pookivaaras krön, invid Keisarinkierros-vandringsleden.

Övernattning i omnejden

 • I Rokua och dess omnejd finns det flera privata hyrestugor, hotell, lägercenter samt service för karavanare. Reservationer och tillägsinformation: Kundtjänststället Suppa (www.rokuageopark.fi, på finska och engelska)

Service för rörelsehindrade

 • Från Rokua nationalparks parkeringsplats går en 0,8 km lång,stenmjölbelagd, handikappanpassadled till Pitkäjärvi kåta och tältningsområde.
 • Från Rokua konditionscenter går en 2,8 km lång, asfaltbelagd, handikappanpassad led via Ahveroinens strand till Kundtjänststället Suppa.
 • Vid Ahveroinen och Kirvesjärvi har det byggts strandfiskeplatser för rörelse- och funktionshindrade.
 • Till Rokuanjärvi och Pitkäjärvi kåtor kan man komma med rullstol.
 • Vid Pitkäjärvi, Kirvesjärvi och Rokuanjärvi kåtas finns det torrtoaletter som lämpar sig för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste servicecentren är i Utajärvi och Vaala.
Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Rokua

Broschyr över utflyktsmål

Broschyr över Rokua nationapark

Broschyr över utflyktsmål (julkaisut.metsa.fi)