Leder i Pallas-Yllästunturi

21.8.2019
Obs! Det finns bakterier i brunn av Hannukuru. Vatten måste kokas före användning.
Hetta-Pallas -leden är en av de äldsta vandringslederna i Finland. Bild: Maarit Kyöstilä.

Friluftsleder och stigar

På Pallas-Yllästunturi-området finns det sammanlagt ca 350 km markerade sommarleder och drygt 500 km skidleder.

Ledernas startpunkter

Naturstigar

 • Det finns sammanlagt 16 naturstigar på området, varav 11 finns i Ylläs, 3 i Pallas och 2 i Ounastunturi-fjällens omgivning.

Rundslingor

 • I närheten av Pallastunturi finns det två rundslingor.
 • Det finns Vareslaenkierros (10 km) rundslinga i Aakenustunturi fjällen. Slingan börjar från Pyhäjärvi parkeringsplats.

Övriga leder

Skidleder

På Pallas-Yllästunturi-området finns det drygt 500 km skidleder, varav största delen är maskinellt underhållna. Skidspåren är kryssmarkerade på kalfjällen och myrarna och i skogarna med blåa band eller blåa trianglar på träden. Skidspåren i närheten av Äkäslompolo, Ylläsjärvi, Jerisjärvi, Pallastunturi, Vuontispirtti och Hetta kyrkoby lämpar sig för såväl traditionell som fri stil. En del av de avlägset belägna spåren är vildmarksspår, vars botten endast körs upp med snöskoter. Företagare underhåller områdets skidspår. De har också producerat skidspårskartorna Ylläs-Aakenus skidspårskarta, Muonion mainiot ladut samt Hetan ladut. Kartorna kan köpas i turistföretagen och naturumen i området. 

Skidåkaren i Pallas. Bild: Maarit Kyöstilä.

Kartor av skidleder  

Snöskoleder 

Snöskoleder finns det i närheten av Kesänkijärvi sjön och Kuertunturi fjällen. I Pallas fjällen finns det en vinterled (3 km), som är lämplig för snöskovandring. Det finns också några inofficiella snöskoleder till fjällen. I Hetta finns det en snöskoled i Jyppyrä.
Kom i håg att det är förbjudet att vandra med snöskor på skidspåren.
 

Terrängcykelleder

I Pallas-Ylläs nationalpark cykling är tillåtet i alla officiella markerade sommarleder med några få undantag. Cykling är förbjuden i Palkaskero (pdf 386 kt), Varkaankuru (pdf 320 kt), Tuomikuru (pdf 325 kt), Pirunkuru (pdf 329 kt) och Keimiötunturi. De bästa leder för cykling är de speciella cyklingleder (www.retkikartta.fi) som Ylläs - Levi mtb-leden (50–60 km).


I Yllästunturi det också finns snöskoleder som lämpar för vintercykling. Det är förbjudet att cykla på skidspåren!

Mer info om cykelleder och vintercykling i Ylläs hittar du här (www.yllas.fi, på engelska).

Cyklister i Ylläs området. Bild: Maarit Kyöstilä.

Terräng cyklistens etikett

 • Uppmärksam cyklist tar hänsyn också alla andra vandrare.
 • Cyklist är snabbare och ger väg till andra.
 • Kontrollerad situationshastighet ger säkerhet för alla.
 • Försiktig körning skadar inte terrängen, undvika hård bromsning och avvikelser från lederna.
 • Vi följer nationalparkens regler och principer i skräpfritt friluftsliv.
 • Vi njuter om naturen och minns också vårt ansvar. 

Pallas-Yllästunturis naturstigar

Ylläs

 • Moloslaki rundan, 11 km
  Naturstigen börjar vid Totovaara parkeringsplats. Stigen är markerad med kottsymboler. Med hjälp av informationstavlorna kan vandraren bekanta sig med områdets fauna, geologi och historia.
 • Kiirunan kieppi (Fjällripansrundan), 15 km
  Naturstigen börjar vid Kellokas naturum eller vid Ylläsjärvi slalomcenter. Stigens tema är fjällens geologi. Leden går i ståtlig fjällterräng runt Ylläs Keskisenlaki. Vid den vackra Kellostapuli finns en stenig dalgång där leden är spångbelagd, vilket gör den mera lättframkomlig.
  • Service: Rastställen vid Kahvikeidas och Varkaankuru.
 • Vulkanparken, 1,5 km
  • Service: En kåta vid startpunkten.
 • Naturstigen, som börjar vid Äkäslompolo-Kittilä-vägen och förevisar vulkaner är markerad med färgmärken.
  Linkupalos berggrund uppvisar spår av vulkanutbrott som skett för över 2 miljarder år sedan. Geologerna talar om lava som sprutade ut under havet, aska som lagrades i det grunda vattnet och om vulkanområdets förstenade grus. I terrängen kan man t.o.m. visa utbrottets öppning. De forna vulkanerna och alphöga bergen i Lappland var alltså ingen legend.
 • Varkaankuru naturstig, 3,5 km
  Med hjälp av de aktiverande och intressanta informationstavlorna kan du fördjupa dig i Varkaankurus taigaskog som en "liten forskare".
  I Varkaankuru möts norr och söder. I skydd av granar, rönnar, häggar, alar och sälgar växer kvanne och majbräken.
  • Service: En eldplats längs leden.
 • Ylläslompolo naturstig, 3 km
  • Service: Vid startpunkten finns det ett fågeltorn, som är tillgängligt även med rullstol. Invid stigen finns en kåta.
 • Stigen, som går söder om Ylläsjärvi, börjar vid Ylläslompolo parkeringsplats. Den ca 3 km långa, delvis spångbelagda stigen går genom en gammal granskog till en liten, vacker ödesjö. Lapplands miljöcentral har planerat och byggt naturstigen. Den är markerad med stolpar. Informationstavlorna skildrar ängskulturen, de gamla skogarna och myrarna. Cykelleden som rundar Ylläsjärvi går via fågeltornet, och över myrområdet fortsätter en spångstig till Ylläsjärvi.

Pallas

 • Vatikuru naturstig, 3 km
  Stigen börjar alldeles invid Pallastunturi naturum. Stigen gör en runda i närheten av Pallastunturi-fjällen, och längs den förevisas fjälltraktens liv och kultur.
 • Pyhäjoki naturstig, 3,5 km
  Stigens startpunkt ligger invid Pallasvägen nära Pallasjärvis strand, vid Pyhäjokis nedre lopp. Stigen presenterar speciellt frodiga lundartade granskog och dess organismer på Pyhäjokis strand. Pyhäjokis ställvis ståtliga klippväggar och skogens gamla trädbestånd skapar en särskilt festlig stämning.
 • Pallas vinterstig, 3 km
  Snöskostiget som börjar vid Hotell Pallas presenterar fjällets vintriga natur och olika sätt att överleva dess vinter. 

Hetta

 • Peurapolku, 2 km
  Peurapolku går inte i nationalparken, men har anknytningar till området och dess historia. Stigen börjar invid Fjäll-Lapplands naturum, och den presenterar jakten på vildren. Längs stigen finns det flera gamla fångstgropar samt fångststängsel. Stigen är markerad med klövmärken som fästs på vildrenstatyer. Stigen är en del av de leder som finns på Hettas närområde. Stigen leder även bl.a. till en elljusslinga. Passar till snöskovandring.
 • Jyppyräleden, 2 km
  Stigarna på Jyppyrävaara är inte inom nationalparkens område, men de har anknytningar till områdets historia.Tavlorna längs stigen skildrar områdets historia, midsommartraditioner, transport av post samt sejtsten. Naturstigen börjar vid naturumet. Från krönet är utsikten fantastisk över den omgivande fjällnaturen. Stigen är en del av de leder som finns i Hettas närområde och längs den kommer man bl.a. till en elljusslinga.
  • Service: På Jyppyrävaaras krön finns det en utsiktskåta.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!

Self-guided Tour: "From the Bothnian Bay to the High Fells of Arctic Lapland"

 

Pdf-fil 570 kb (julkaisut.metsa.fi, på engelska)