Naturen i Hossa

Hossa. Bild: Jari Ilmonen.
Hossa nationalparks fantastiska åsnatur och klara sjöar med mycket fisk lockade människor redan på stenåldern. I naturen i Kajanaland syns områdets nordliga läge i att landskapet påminner om Lappland.

Så här värnar vi om naturen

Julma-Ölkky är en relikt från istiden

Istiden har lämnat sina tydliga spår i Hossa. Genom området löper en åsformation som består av flera åsar inklusive bl.a. dödisgropar och -tjärnar. 

Julma-Ölkky. Bild: Tuuli Turunen

Åsar och myrnatur

Hossas skogar domineras till stor del av tall och är rätt karga. På höjdernas övre sluttningar träffar man på grandungar. Det finns förhållandevis rikligt med myrar och de flesta av dem är små. Även ett fåtal större myrkomplex finns på området. I Hossa möts tre vattenleder och därför finns det många strömmande vattendrag på området. Det finns över hundra tjärnar och sjöar. Vattnen är karga och klara med undantag av de mörka myrtjärnarna.  

Bild: Hannu Huttu
 

Öllörijärvi är en av många dödisgropar

Bild: Jari Ilmonen
 

Märlkräftan en läckerhet för fiskar

Bild: Jari Ilmonen

Fiskarna i Hossas sjöar och åstjärnar njuter av den ovanligt mångsidiga kräftdjurskosten. Kräftdjur trivs i vatten till vilka stora mängder grundvatten för med sig syre.  

Matsutake och andra läckerheter i skogen

Arterna i Hossa nationalpark är typiska för Kajanaland och ett tecken på områdets nordliga läge. I floran och fågelfaunan kan man se lappländska drag. Getporsen klättrar upp från myrarna till de karga moskogarna och om våren kan man höra bergfinkens sång. I moskogarna växer blåbär och lingon och på sensommaren kan man plocka hjortron vid kanten av de karga myrarna.

Även svampplockare har något att hämta i Hossa. Här finns arter som hör till karga skogar såsom karljohansvamp och rimskivling. 

Bild: Anni Tuohiluoto

På vintern får man åka skidor en god stund med endast en nyfiken större hackspett och någon mes som sällskap. I isfria forsar kan man se strömstaren dyka. Den börjar sjunga sin vårsång redan tidigt på våren. Vid bäckar kan man se spår av en utter.  

”Här spelar trast och tjäder”

Hossa är ett renskötselområde, så renar träffar man ofta på. Älgbeståndet är gott. Alla stora rovdjur har påträffats på området, men björnen är den mest stadigt bosatta. Björnen sover sin vintersömn någonstans på nationalparken nästan varje vinter. 

Bild: Metsähallitus/Forstyrelsen

Författaren Ilmari Kianto hade rätt: här sjunger trast och tjäder. Lavskrikan följer ofta vandraren. Landskapet pryds av de stora ödemarkernas och myrarnas fåglar: sångsvan och sädgås. Kungs- och havsörn har setts flyga över Hossa.

Videor från Hossa

Hossa time lapse 
(www.youtube.com)

Hossa kansallispuistoksi
(www.youtube.com)

Vapalupa 5502 Hossa  
(www.youtube.com)

Hossan kesä
(www.youtube.com)

Hossa

(www.youtube.com)

Hossanjoki
(www.youtube.com)