I Aspö naturstuga kan du bekanta dig med Östra Finska vikens nationalpark och ryska sidans öar Suursaari, Tytärsaari-öarna, Seiskari och Lavansaari.

Aspö naturstuga. Bild: Harri Korkeamäki.

Öppettider

Det finns ingen personal på naturstugan. Dörrarna är öppna under dagtid under juli- augusti.

Inträde

Det är gratis att bekanta sig med naturstugan.

Kontaktuppgifter

  • Tilläggsinformation om Aspö naturstuga får man från Maretarium (www.maretarium.fi).

Forststyrelsen ansvarar för naturstugans verksamhet.

Kommunikationer

Aspö naturstuga är belägen i Aspö gamla byskola, norr om Östra Finska vikens nationalpark. Naturstugan nås vattenvägen.

Med egen båt

  • Då man kommer till naturstugan och kyrkan lägger man till vid stadens allmänna brygga (60° 17,3' 27° 11,9'), från vilken det är ca 200 meter till naturstugan. Man kan övernatta vid bryggan mot en avgift.

Karta © Forststyrelsen

Med allmänna kommunikationer

  • Det går en ordinarie turbåtsförbindelse (www.visitkotkahamina.fi, på finska) från Kotka till Aspö.

Service

Naturstugan är belägen i Aspös f.d. byskolas klassrum. Skolan var verksam under åren 1890 - 1973 och gav undervisning som mest åt nästan 50 elever. Nuförtiden används byggnaden närmast som utställningslokal. Dessutom fungerar skolan som lägerskolcenter.

Utställningen är belägen i en före detta byskolas klassrum. Bild: Harri Korkeamäki.

Gränsfall - naturstugans utställning

Finska viken ligger på Fennoskandiens gräns och Aspö är en port till såväl öster som väster, något som syns i områdets natur och kultur tydligare än någon annanstans.

Utställningens gränsfall är:

  1. Internationellt naturskyddsområde, gränspark
  2. Jordmånens plötsliga förändring runt Finska viken
  3. Havets, kontinentens och lagens gränser
  4. Miljöproblem
  5. Samarbete mellan staterna vid Finska viken

I naturstugan kan man bekanta sig med Östra Finska vikens nationalpark och med ryska sidans öar Suursaari, Tytärskären, Peninsaari, Seitskär och Lavansaari. Utställningen innehåller även information om områdets jordmån samt övergödningen av Finska viken och andra miljöproblem. I naturstugan finns det ett litet handbibliotek, där man t.ex. kan identifiera fåglar man sett med hjälp av en fågelbok.

Aspös service

På Aspö finns det en butik samt försäljning av motorbränsle i samband med den. Dessutom finns det en sjöbevakningsstation/passkontrollpunkt på ön.