Kartor över och kommunikationer i Östra Finska viken

Kommunikationer

Östra Finska vikens nationalpark ligger på havet utanför Kotka och Fredrikshamn.

Med båt

  • Nationalparkens enda skyddade hamn finns på ön Ulko-Tammio.
  • Dessutom under lugnt väder kommer man med kölbåt till öarna Koivuluoto, Lanskeri, Svartviran och Suuri-Pisi.
  • Specialservice för båtfolket

Med reguljär båt

Med taxibåt

Lämpliga startpunkter

Kartor

Övriga kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bland annat på Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
  • Terrängkarta nummer L433, L511 och L512, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
  • Grundkartor bl.a. nr 3041 04 (Aspö) och 3041 08 (Ulko-Tammio), 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
  • Miniatyrsjökortsserie 1:50 000 serie A. Sjökartor kan köpas från välförsedda bokhandlar och Karttakeskus.
  • Vattentålig båtkarta (Vedenkestävä veneilykartta - Waterproof Water Touring Map) Kotka Kaunissaari Virolahti, 1:60 000, Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
  • Vattentålig båtkarta (Vedenkestävä veneilykartta - Waterproof Water Touring Map) Loviisa Pellinki Kaunissaari, 1:60 000, Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor