Kartor över och kommunikationer i Leivonmäki

15.1.2021
Koskikara leden är stängd på grund av översvämning.

Kommunikationer

Leivonmäki nationalpark ligger väster om riksväg 4, i Joutsa kommun. 

Med bil

 • Söderifrån till Selänpohja
  • Då man anländer från söder börjar nationalparkens skyltning på riksväg 4 (Lahti-Jyväskylä) vid Leivonmäki tätort, där man tar av till vänster till Harjunlahdentie -vägen mot Kivisuo.
  • Man kör 9 km längs Harjunlahdentie -vägen, tills man kommer till en T-korsning
  • Sedan tar man av till höger (norrut) mot Selänpohja och kör 3,5 km. Efter Selänpohjas byggnader tag till höger som skyltarna visar, och därefter direkt till höger in på nationalparkens parkeringsplats.
 • Norrifrån till Selänpohja De som anländer från norr kan köra från riksväg 4 (Lahtis - Jyväskylä) via Viisarinmäki, som är ett nationellt värdefullt landskapsområde, och Rutalahti by genom att följa nationalparkens skyltning.
  • I Rutalahti by kommer man till en T-korsning, där man tar till höger mot Selänpohja. Man kör därefter 1,5 km och kommer igen till en T-korsning.
  • Där man tar till vänster mot Selänpohja och kör 6 km.
   I Selänpohja taar man till vänster enligt skyltningen till Syysniemivägen, varefter man direkt till höger kommer in på nationalparkens parkeringsplats.
 • Söderifrån till Kirveslampi Luupäärundan tar man av från riksväg 4 (Lahti - Jyväskylä) vid Leivonmäki tätort, till vänster till Harjunlahdentie -vägen mot Kivisuo.
  • Man kör 6,5 km längs Harjunlahdentie -vägen. Man tar av till vänster till Vartiamäkivägen, längs vilken man kör 1,7 km. Kirveslampi parkeringsplats är på vänstra sidan av Vartiamäkivägen.
  • Kör 6 km längs Harjunlahdentie -vägen. På vägens högra sida finns Harjunlahti simstrand (Joutsa kommun), varifrån det går en förbindelseled till Kirveslampi.

Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter.

Med allmänna kommunikationer

 • Det går ingen kollektivtrafik till området om sommaren. Under skoldagar stannar bussarna i Kivisuo. De närmaste busshållplatser under sommaren ligger på 12 km:s avstånd i Leivonmäki.

Lämpliga startpunkter

 • Det finns två parkeringsplatser i Leivonmäki nationalpark. Lederna i parkens norra delar börjar vid Selänpohja parkeringsplats (Syysniementie 1072, Joutsa) och den södra delens leder vid Kirveslampi parkeringsområde (Vartiamäentie 1073, Joutsa). Man kan också börja sin vandring från Harjunlahti simstrand (Harjunlahdentie, Joutsa) (Joutsa kommun).
 • Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.
 • Läs mer om lederna.

 

Kartor över Leivonmäki

Övriga kartor

 • Södra Konnevesi Leivonmäki Isojärvi Pyhä-Häkki, vattentålig friluftskarta 1:25 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta N431, 1:50 000. Kartan kan köpas hos Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkarta, nummer 3211 07, 08, 10 och 11, 1:20 000. Kartor kan köpas hos Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Jyväskylän seudun ulkoilukartta, 1:55 000 (på finska).
 • GT utflyktskarta Västra Finland, 2015, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Leivonmäkis karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Selänpohja 

 • Syysniementie 1072, Joutsa

Kirveslampi

 • Vartiamäentie 1073, Joutsa 

För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Parkeringsplatserna går att använda också på vintern men det kan förekomma förseningar i plogningen.

 

Broschyr över Leivonmäki


Pdf 2,6 Mb (julkaisut.metsa.fi)