Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

 • Byabäckens naturstig börjar vid parkeringsplatsen på Hindsbys sida av Västervägen.
 • Kalkbrännarens stig börjar vid Flatbergsvägens parkeringsplats eller vid Kalkugnsvägens slutpunkt.

Bild: Jukka-Pekka Ronkainen

Naturstigar 

 • Byabäckens naturstig Ponus Traditionspost, 1,4 km, går genom frodiga skogar och kommer till slut längs betesmarkerna till Västervägen, därifrån det är ca 1 km till parkeringsplatsen längs vägen (du genar väl inte över odlingarna). Utmed naturstigen finns det 6 postlådor, där vandrare finner skojiga postkort skickade djur emellan under olika tidsperioder. Syftet med posten är att fästa vandrarens uppmärksamhet vid kulturlandskapets olika delar och arter. I en tall i närheten av den nästsista lådan finner man också en gammal koskälla, om man iakttar sin omgivning noggrant. Leden är markerad med röda markeringar på träden.
  • Sevärt: Om sommaren går det hästar på bete på områdets betesmarker. Hästarna hjälper således i upprätthållandet av kulturlandskapet.
 • Kalkbrännarens stig, 4,8 km i Sottungsby. Stigen går i svår terräng. Kalkbrukets naturstig går genom fält och skogar i traditionella kalkstensbrotts- och jordbruksområden i Sottungsby näromgivningen i Vanda. Kalkbruket finns på Håkansböle gårds tidigare områden. Förutom den traditionella lantbruksnäringen så har det också brutits och bränts kalk på området. Arkeologerna har inte hittat spår av bruksområdet i närheten av stigen, däremot spår av både kalkbrott och ugnar.
  • Service: Eldplats och skärmskydd. Parkeringsplats för bilburna finns vid Flatbergsvägens parkeringsplats. Från parkeringsområdet till stigens början går man först ca 600 meter längs grusvägar: först ca 300 m längs Nygyggesvägen och efter det till vänster längs Grankärrsgränden. Sträckan är märkt med röda fiberband. På stigen finns ståltrappor. Det är möjligt för hundar att gå bredvid trappan.
  • Sevärdheter: Under naturstigens gång vandrar man genom skogens dunkel, besöker kalkgruva och klättar uppför berg. Från det högsta berget, Högberget, öppnar sig vyn över skogen och man kan se ända till hamnkranarna i Nordsjö.
 • Ny tillgänglig led. I Sibbo storskog finns en ny krävande tillgänglig led från Flatbergsvägens parkeringsplats till Storträsk. Vid Storträsk finns ett nytt kokskjul, en torrtoalett och en vedbod. Även toaletten för rörelsehindrade är nästan färdig och tas i bruk inom ett par veckor. Se kartan (julkaisut.metsa.fi) (Uppdaterad 2.7.2019).

Övriga friluftsleder i närheten av nationalparken Sibbo storskog

För övrigt går det markerade friluftsleder bl.a.

Broschyr över utflyktsmål

Pdf-fil 4, 2 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!