Myrmarker

Över 30 olika kärrtyper har identifierats på Valkmusa nationalparks område, något som gör områdets myrnatur exceptionellt representativt i Finlands förhållanden. Med tanke på sin natur är myrmarkerna värdefulla även internationellt. Myrmarkernas utkanter har till största delen bevarats i naturtillstånd.

Valkmusa i fullmåne. Bild: Matti Pukki

De myrmarker som hör till nationalparken är Äggmossen, Valkmusa, Kananiemensuo och Mustanjärvensuo.

Äggmossen är landets största och bäst utvecklade högmosse i Kustfinland. Högmossar är karga myrar med tjockt torvtäcke. Mittpartierna höjer sig markant ovanför den omgivande laggen. Äggmossens gränspartier består av sanka myrar längs kanterna, tallmyrar och grankärr.

Kananiemensuo, som behållit sin ödemarkskaraktär, består av flera olika kärrtyper som bildar ett representativt myrkomplex. I helheten kan det urskiljas två högmossar och en aapamyr. Träskets mittparti domineras av flarkartat fattigkärr.

Fågel- och fjärilsarter

Valkmusa nationalpark är känd för sin fjäril- och fågelartrikedom, till vilken flera sällsynta och utrotningshotade arter kan räknas. Till de häckande fågelarterna hör arter som är bekanta från kustens fågelvatten, t.ex. rödbena och brunand, såväl som nordliga arter, t.ex. småspov. Även fiskgjuse och trana häckar på området. De fridfulla myrområdena är även regelbundna rastställen för tranor och gäss.

Bild: Matti Pukki

På nationalparkens område förekommer flera sällsynta och utrotningshotade fjärilsarter. Den rödpudrade lövmätaren, symbolen för parken, är t.ex. en utrotningshotad fjäril som endast förekommer på mossarna vid Södra Finlands kustområden. De flesta myrmarksfjärilarna lever vid olika slags tallmyrar och är skymnings- eller nattaktiva.

Storsileshår (Drosera anglica) med sitt byte, violett blåvinge (Plebeius optilete). Bild: Jari Kostet

Valkmusa nationalpark

  • Inrättad  1996
  • Areal 19,5 km²

Valkmusa nationalparks symbol - rödpudrad lövmätare

Valkmusa nationalparks symbol är rödpudrad lövmätare

Myrnaturens charm på andra ställen i Finland        

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark   

Martimoaapa

Patvinsuo nationalpark   

Riisitunturi nationalpark      

Torronsuo nationalpark