Service i Hiidenportti   

16.5.2019
När du vandrar i Hiidenportti national park, notera att trapporna nära Porttilampi skärmskydd har rivits och leden är mer krävande. Spångar och trappor är i dålig kondition i flera punkter. Rör dig försiktigt! Nya trappor kommer att byggas 2020.
Bild: Eeva Pulkkinen

Kundtjänst och vägledning på området

 • Kuhmos naturum Petola
 • Palolampi informationsställe
  • ingen regelbunden guidning
  • Terrängguidning för skol- och daghemsgrupper. Fråga mera från Kajanalands naturum
  • Om evenemang i Hiidenportti nationalpark informeras i Kajanalands naturums evenemangkalender.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser, skärmskydd och kokskjul

 • Palolampi: informationsställe, eldplats och kokskjul, brunn
 • Porttilammit, Urpolampi, Kitulanlampi, Oravijärvi, Allaslahti: eldplats och skärmskydd
 • Pitkä-Portti: eldplats
 • Palolampi hyrestuga kan företag hyra för att servera kaffe eller mat till grupper. Reservationer och tillägssinformation från Kuhmos naturum Petola. OBS! Man kan inte övernatta i hyrestugan.

OBS! Det är förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna när varning för skogsbrand utfärdats!

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Vattenposter

 • Det finns en brunn vid Palolampi informationsställe.

Avfallshantering

 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Sorteringsplatser finns på Paloniemi och Urpovaara parkeringsplatser.

Toaletter

 • I nationalparken finns det ett utetoalett i samband med varje eldplats och skärmskydd.

Övernattning

 • Tältning i nationalparken är tillåtet i närheten av skärmskydd och eldplatser samt vid Palolampi informationsställe. OBS! Man kan inte övernatta i Palolampi hyrestugan.

Skärmskydd

 • Nationalparkens skärmskydd finns i Porttilammit, Urpolampi, Kitulanlampi, Oravijärvi och Allaslahti.

Husvagnar och -bilar

 • Husbil eller husvagn får parkeras på Palolampi parkeringsplats, där det ändå inte finns några särskilda tjänster för husvagnsfolk.

Övernattning i omnejden

 • Efter omnejdens övernattningsmöjligheter kan frågas i Sotkamo (www.sotkamo.fi, på finska), Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska) och Valtimo (www.valtimo.fi, på finska) turistinformationerna.

Service för rörelsehindrade

 • Terrängen på Hiidenportti område är rätt krävande. I Palolampis omedelbara närhet kan man röra sig med rullstol. På parkområdet finns det ingen inva-toalett.

Övrig service i omnejden

 • De närmaste butikerna, bankerna, bensinstationerna samt övrig service finns i Sotkamo (www.sotkamo.fi, på finska), Kuhmo (www.kuhmo.fi, på finska) och Valtimo (www.valtimo.fi, på finska) kommuner.

ilmatieteenlaitos.fiKontrollera begränsningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Hiidenportti