Kartor över och kommunikationer i Kauhaneva-Pohjankangas

Kommunikationer

Kauhaneva - Pohjankangas nationalpark ligger på gränsen mellan Södra Österbotten och Norra Satakunda. Det är 130 km från Tammerfors, 105 km från Björneborg och 90 km från Seinäjoki till nationalparken.

Med bil

  • Från söder: riksväg 3 (Tammerfors - Vasa) till Parkano, därifrån västerut med väg nr 274 till Karvia. Från Karvia följ parkens skyltning (10 km) till Salomaa parkeringsplats (Kyrönkankaantie, Karvia). 
  • Från norr: från riksväg 3 (Tammerfors - Vasa) från Kurikka enligt Kauhajokis skyltar till väg 67. Från väg 67 vänd åt vänster mot Kauhajoki (väg 44). Från väg 44 kör vidare på väg 6700 mot Karvia. Det finns skyltar till parken från väg 6700 från Nummijärvi längs Kyrönkangas sommarväg (5 km) till Nummikangas parkeringsplats (det finns inte exakt adress). 

Observera att Kyrönkangas sommarväg är avspärrad med bommar mellan Salomaa och Nummikangas parkeringsplatser, och är inte i körskick.

Vägen från Elliharju till Salomaa parkeringsplats plogas ca tre gånger under sportlovet. Den norra vägen upprätthålls inte vintertid och inte heller den södra vägen under andra tider än vid Södra Finlands och Mellersta FInlans sportlov.

 

Med allmänna kommunikationer

Lämpliga startpunkter

  • Parkeringsplatserna ligger i parkens norra del i Nummikangas (Kyrönkagas sommarväg, Kauhajoki), i parkens södra del i Salomaa (Kyrönkankaantie 357, Karvia) och i Katikkakanjonen (Kiviluomantie 461, Juonikylä). 
  • Kauhaneva-Pohjankangas leder

Kartor

Övriga kartor

  • Terrängkartor N343 och N344, 1:50 000. Kartor kan köpas i välförsedda bokhandlar, Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Grundkartor (1:20 000) nummer 1233 12, 1234 10, 1234 11 och 2212 01. Kartor kan köpas i välförsedda bokhandlar, Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • Förminskning av grundkartan (1:50 0000) nummer 1234 2. Kartor kan köpas i välförsedda bokhandlar, Karttakeskus och Lantmäteribyråer.
  • GT utflyktskarta Västra Finland, 2015, 1:250 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kauhaneva-Pohjankangas karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

Nummikangas
  • invid Kyrönkangas sommarväg, Kauhajoki
Salomaa
  • Kyrönkankaatie 357, Karvia
Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna.
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

Broschyr över Kauhaneva-Pohjankangas


Pdf 3,4 Mb (julkaisut.metsa.fi)