Mäntypolkus kolmila

Genomskärningen av Mäntypolkus kolmila är ett unikt exempel på krigstida milbränning. Milan ligger i Kaunisniemenkangas, en dryg kilometer från Suomu naturstuga.

Minnesträd

Suomus minnesträd. Bild: Katri Suhonen

I minnesträdet bevaras minnen i århundraden. Bild: Katri HeiskanenSuomus minnesträd är ett av Norra Karelens mest imponerande minnesträd. Det ligger ca 200 meter väster om Suomu naturstuga, invid friluftsleden som börjar vid vägen. På furans stam har det fästs två tavlor med flera markeringar som gäller Suomus skogsväktares släkt. Man har kunnat tolka Suomus första skogsväktares Olli Siponens båda söners dödsdagar. Olli dog som 12-åring den 4.11.1875 och Matti som 21-åring den 20.2.1895. Den senaste inristningen är från år 1973, då Suomus sista skogsväktares bror Armas dog medan han arbetade i Sverige.

Ett minnesträd är en hundratals år gammal fura, på vars stam någon händelses minne har inristats. Ursprungligen, på 1800-talet, gjorde man minnesträd åt de döda för att dessa inte skulle återvända till sitt hem och spöka. Den avlidnes initialer och födelse- och dödsår ristades in på trädet. Senare kunde minnesträdet ges åt en bytesbjörn eller offret för en olycka. På stammen kunde man också markera sitt eget svedje- och ängsområde.