Kartor över och kommunikationer i Päijänne

Kommunikationer

Päijänne nationalpark ligger i de södra delarna av Päijänne. Största delen av parkens öar ligger utanför Padasjoki. Pulkkilanharju som består av åsholmar hör till Asikkala kommun. Dessutom hör det holmar från Päijännes östra delar till parken, bl.a. en del av Päijätsalo i Sysmä.

Med bil

Till somliga delar av parken kommer man även med bil.

 • Genom Pulkkilanharju, som fungerar som parkens sydöstra port, har väg nr 314 (Vääksy - Sysmä) byggts, från vars broar utsikten breder ut sig vida över parken och över Päijännes största fjärdar.
 • Från Padasjoki kan man köra till Päijännes största holme Virmaila längs Kellosalmi bro (Kellosalmentie). En del av Virmaila holmen hör till nationalparken och man kommer med bil fram till holmen Höysniemis eldplats.
Parkeringsplatserna är noggrannare angivna nere på sidan under rubriken Lämpliga startpunkter. 

Med båt

Nationalparken består huvudsakligen av öar och skär, som nås endast vattenvägen. Flera entreprenörer erbjuder båttjänster på Päijänne. 

Med allmänna kommunikationer

Buss Tidtabeller: Matkahuolto (matkahuolto.fi)

 • De flesta snabbturer som använder väg nr 24 (Lahtis - Padasjoki - Jämsä) kör via Padasjoki ABC -bensinstation. Från bensinstationen är det 3,5 km till Padasjoki båtstrand.
 • Vanlig turbuss (Padasjoki - Lahtis) kör via Padasjoki busstation. Från busstationen i Padasjoki centrum är det 2 km till Padasjoki båtstrand.
 • Vanlig turbuss (Lahtis - Sysmä) stannar på Pulkkilanharju i Asikkala. På Pulkkilanharju finns det flera busshållplatser.  

Sök rutter och tidtabeller till Päijänne (opas.matka.fi)

Med reguljär båt

En passagerarbåt på sjön nära stranden.

Lämpliga startpunkter

 • Padasjoki båtstrand (Laivarannantie, Padasjoki) är den bästa startpunkten för färder i Päijänne nationalpark.
  • För längre tids parkering och för båttrailers finns ett nytt parkeringsområde nära hamnen.
  • Vid båtstranden finns det två båtramper, varav den ena är av betong.
  • Vid båtstranden finns det en restaurang, en sommarbutik, en bastu, en dusch, en grillplats, bränsledistribution, tömning av slagvatten och septiktank, mastlyftkran, dricksvatten och taxibåtservice.
  • År 2000 valdes Padasjoki hamn till årets gästhamn.
 • Till de som är på väg till parkens södra delar är Karisalmi på Pulkkilanharju (Asikkala) en alternativ startpunkt för färden. Naturstigen börjar från Karisalmi parkeringsplats.
 • Det finns också parkeringsområde, brygga och naturstig vid Päijätsalo (Sysmä). 
 • I Vääksy (Asikkala) finns en hamn med full service i Päijännes ända av Vääksy kanal (Kanavalahti).
  • I hamnen finns en båtramp i betong, bränsledistribution (95E, 98E, diesel, brännolja), försäljning av båttillbehör och en sommarbutik.
  • Charterbåtservice för nationalparksresenärer.
 • I Lehmonkärki (Asikkala) det finns en taxibåtservice för dem som vill vandra i Päijänne nationalpark.
  • I Lehmonkärki finns det också en småbåtshamn och en båtramp samt en strand, sommarkafé, grillplats, charterbastu och uthyrning av utrustning.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • GT utflyktskarta Södra Finland,1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Vattentålig friluftskarta Evo Päijänne Ilvesvaellus, 1:25 000, Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas från Päijännetalo (Päijännehuset), Evokeskus (Evocentret), Tavastlands naturum och Karttakeskus.
 • Terrängkarta M432, 1:50 000. Kartan kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer samt välförsedda bokhandlar.
 • Grundkartblad nr 2143 07, 2143 10, 2143 11, 3112 03, 3121 01, 3121 02, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus och Lantmäteribyråer samt välförsedda bokhandlar.
 • Insjökort 443, Ruoniemi-Kalkkisten kanava, 1:40 000, 2002. Kartor kan köpas av Karttakeskus, på Padasjoki båtstrand, i Vääksys Tankkausmajakka och i välförsedda bokhandlar.
 • Kanotleder -paddlingskarta, 1:50 000, Padasjoen Latu ry. Kartor kan beställas från Padasjoki kommun.
 • Evo & Päijänne, vattentålig karta, 1:25 000, Calazo Förlag 2016. Kartor kan köpas till exempel från Päijännetalo (Päijännehuset).
 • Vattentålig sjö- & kustkarta Padasjoki Kuhmoinen Sysmä 1:50 000, Karttakeskus 2017.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Päijännes karta i Utflyktskarta.fi.

Broschyr över Päijänne


Pdf 3,5 Mb (julkaisut.metsa.fi)