Kartor över och kommunikationer till Världsarvet Kvarkens skärgård

Kommunikationer

Kvarkens skärgård ligger mellan Vasa och Umeå i Sverige. Till den finska skärgården hör det öar från fem kommuners område. Kvarkens skyddsområden ligger huvudsakligen i den yttre skärgården, men en del områden ligger även inom broförbindelser på de närliggande holmarna och t.o.m. på fastlandet, nära Vasas centrum.

Med båt

Med bil

 • Replot och Västerö kan man nå landvägen:
  • Korsholms Björköby, Panike, Södra Vallgrund och Sommarö ligger på Replot, dit man kör längs väg nr 724 från Vasa centrum norrut mot Replot.
  • Till Västerö i Vörå-Maxmo svänger man från riksväg nr 8 (Vasa-Uleåborg) vid Kaitsor västerut till väg nr 7263 till Österö. Västerö befinner sig längs denna väg ca 25 km från Kaitsor.

 

Med allmänna kommunikationer

 • Det går ingen regelbunden turbåtstrafik på området. Däremot går det allmänna fortskaffningsmedel landvägen till de stora öarna som ligger nära fastlandet.
  • Bussarna som trafikerar till öarna åker från Vasa.
 • Till Vasa går det bra kommunikationer med buss, tåg och flyg. Dessutom går det en båtlinje till Vasa från Umeå.
 • Tidtabeller: Matkahuolto (matkahuolto.fi), VR (vr.fi) och Finavia (finavia.fi).
 • Kvarkens båtförbindelse till Umeå i Sverige verkar året om.
 • Från Vasa kommer man vardagar med buss till Korsholms Replot, Södra Vallgrund, Panike och Björköby samt Malax Bergö.

Med reguljär båt

Med taxibåt

Lämpliga startpunkter

 • Byarnas fiskehamnar är lämpliga ställen att börja båtutflykter. I dem finns det utan undantag ramper för sjösättning. Fiskehamnarna är markerade bl.a. på områdets GT-vägkarta.
 • Utan båt kan man bekanta sig med Kvarkens natur bl.a. i Björköby och Södra Vallgrund i Korsholm, på Bergö i Malax samt på Västerö i Vörå-Maxmo.
 • Ledernas startpunkter

 

Kartor

Elektroniska kartor

Övriga kartor

 • Översiktskort 5 Bottenhavet, 1:350 000. 2006. Kartan kan köpas från Karttakeskus.
 • Sjökortsserie F Kvarken, 1:50 000. 2008. Kartan kan köpas bl.a. i gästhamnar, båtbranschens affärer, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Kustkort nr 46, 47, 48, 49, 50. 1:50 000. 2004 - 2008. Kartor kan köpas från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Småbåtsfarleder -kartböcker, Replot-Björköby-Gerby, Petsmo-Maxmo-Oravais-Munsala, Sundom-Malax-Bergö och Petalax-Molpe-Korsnäs, 1:20 000, Sundoms båtklubb rf. Kartan kan köpas i Vasatraktens bokhandlar.
 • Terrängkartor P314 Bergö, P341 Vaasa, P342 Mikkelinsaaret, 1:50 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor P3421 Björköby, P3422 Valsörarna, 1:25 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Terrängkartor 1331 01, 1331 06, 1332 05, 1332 07, 1334 02, 1:20 000. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Utflyktskarta GT Västra Finland 1:250 000, 2015. Kartor kan köpas från Karttakeskus, Lantmäteribyråer och i välförsedda bokhandlar.
 • Vattentålig sjö- & kustkarta Vasa Replot Bergö, 1:60 000, Karttakeskus 2019. Kartor kan köpas från Karttakeskus.

Försäljningsställen för kartor