Friluftsleder och stigar

På Rokuaområdet finns sammanlagt 57 km stigar och friluftsleder. Rokuas leder är av lätt och medelsvår svårighetsgrad. För att förhindra slitage i terrängen rekommenderas det att vandrare använder sig av de utstakade lederna. 

Bild: Arto Havana / Studio EppuAppu
Ledernas startpunkter

Ledernas rekommenderade startpunkter är bl.a.

  • Rokua nationalparks parkeringsplats vid Kejsarsvägen, i parkens södra del
  • Rokua konditionscenter
  • Hotell Rokuanhovi
  • Rokuas lägercenter

Naturstigar

Harjunpolku-stigen, 2,5 km, startar från Rokua Health & Spas gårdsplan och går genom omgivningens åslandskap. Längs leden, som markerats med blå färg, finns tre naturtavlor med information om naturen i området.

Rokuansydän-stigen, 8 km, är en geologisk naturstig som går genom en varierande terräng i Rokuanvaaras omgivning. Rokuansydän-stigens huvudstartpunkt ligger vid Kundtjänststället Suppa, men man kan också påbörja vandringen från Rokuanhovi eller lägercentret. Leden går längs sanddyner och passerar Finlands djupaste dödisgrop Syvyydenkaivo. Längs leden, som markerats med blå färg, finns tavlor med information om områdets geologi samt en kåta på stranden vid sjön Saarinen.

Pookin polku-stigen, 4 km, leder vandraren till de fantastiska vyerna vid en tidigare brandväktarstuga på Pookivaaras krön i kärnan av Rokua nationalpark. Pookin polku-stigens huvudstartpunkt finns vid Pitkäjärvi parkeringsområde. Längs Pookin polku-stigen, som markerats med blå färg, finns tavlor med information om områdets natur och kulturarv. Vid Pitkäjärvi finns en kåta och en eldplats och uppe på Pookivaaras krön finns Brandväktarens stuga. På stränderna till de tjärnar som ligger längs stigen finns bänkar där man kan vila eller njuta av tystnaden. Norrifrån finns en 2,3 km lång förbindelseled mellan Kundtjänststället Suppa och Pookin polku-stigen.

Rundslingor

Friluftsleden Kejsarrundan, 19 km, passerar de populäraste sevärdheterna och naturmålen i Rokuanvaara. Leden, som markerats med vit färg, passerar Rokua Health & Spa och Rokuanhovi och går i närheten av Rokua lägercenter. Längs leden ligger Rokua nationalpark, Finlands djupaste dödisgrop Syvyydenkaivo, Rokuas högsta punkt Pookivaara samt Brandväktarens stuga. Pauser kan hållas vid kåtorna vid Kirvesjärvi, Saarinen och Rokuanjärvi eller vid Brandväktarens stuga på Pookivaaras krön.

Energiförbrukningsleder

Energiförbrukningslederna består av leder för vilka man har fastställt en genomsnittlig kaloriförbrukning. Energiförbrukningslederna har markerats med röd färg.

  • Den 4,8 km långa Energiförbrukningsleden är en led som man kan gå fram och tillbaka, och dess startpunkter ligger vid Rokua Health & Spas och Kundtjänststället Suppas gårdsplan. Längs leden finns en eldplats vid Rokua Health & Spa. Förbrukningen är 4,3 kcal/kg.
  • Den 10,6 km långa Energiförbrukningsledens startpunkt ligger på Rokua Health & Spas gårdsplan. Längs rundslingan finns flera sjöar, en kåta vid Kirvesjärvi och ett skärmskydd vid Saarinen. Förbrukningen är 8,6 kcal/kg.
  • Den 13 km långa Energiförbrukningsleden startar vid Rokua Health & Spa och går via Kundtjänststället Suppa och Hotell Rokuanhovi till Kirvesjärvi. Längs rundslingan finns en kåta vid Kirvesjärvi, ett skärmskydd vid Saarinen samt en eldplats vid Rokua Health & Spa. Förbrukningen är 10,7 kcal/kg.

Övriga leder

  • Tjärledens vandringsled i Ule älvdal, 99,5 km, följer Ule älvs strand via Utajärvi och Muhos till Sankivaara i Uleåborg. Ledens startpunkter i Rokua finns på Rokuanhovis och Rokua Health & Spas gårdsplan. Leden är markerad i terrängen med gråa skyltar, ledmärken med orange topp och med orange färg. Ledens symbol är en logo som föreställer en tjärbåt.

Skidleder

Rokuaområdet erbjuder skidare många olika alternativ i form av skidutflyktsspår i lätt och medelsvår terräng och även krävande tävlingsskidspår.

Parkeringsområden i Rokua nationalpark: Pitkäjärvi parkeringsområde i den södra kanten av parken samt Pooki parkeringsområde vid den nordvästra gränsen.

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen

Hundar bör vara kopplade!

Broschyr över utflyktsmål

Broschyr över Rokua nationapark

Broschyr över utflyktsmål (julkaisut.metsa.fi)