Leder i Urho Kekkonens nationalpark

Friluftsleder och stigar

Naturstigar

Ledernas startpunkter

Man kan komma till nationalparkens markerade vandringsleder och naturstigar från Saariselkä turistcentrum, Kiilopää fjällcentrum och Sompiojärvi samt Kemihaara och Haukiniva (Nuorttijoki) parkeringsplatser. Från Tankavaara ska man vandra kortare (1-7 km) naturstigar.

Naturstigar

Tankavaaras naturstigar börjar vid Tankavaara parkeringplats.

 • Urpiaislänken, 1 km, slingrar i närheten av startpunkt. Den grusbelagda stigen lämpar sig även för rullstolar och barnvagnar.
 • Koppelolänken, 3 km, slingrar sig längre in i de tysta grandungarna.
 • Kuukkelilänken, 6 km, stiger via granskogarna till Pikku-Tankavaara, därifrån utsikten över Nattastunturi, de omgivande flackmossarna och ända till Saariselkäs storfjäll är magnifika. Återvägen går genom myrlandskap.
 • Geologiska stigen, 7 km, presenterar områdets geologi, berggrund, topografi och spår efter istiden. Början av stigen går i skogsterräng och stiger småningom upp för Jorpulipääs sluttning. Rastplatsen ligger vid den natursköna Koiranjuomalampis strand. Därifrån fortsätter stigen över en backmyr. Resten av stigen följer Kuukkelirundan. Det lönar sig att vandra stigen medsols.
 • På vinternaturstigen kan man bekanta sig med vinterns ekologi och dimfrosten som täcker in träden. Den 3 km långa Koppelorundan och den 6 km långa Kuukkelirundan är markerade som leder för snöskogång. 
  • Service: Tankavaara naturstigars tjänster invid Koppelo- och Kuukkelilänken består av en eldplats och en kåta.  Där är det mysigt att äta sin vägkost i sällskap av den orädda lavskrikan.

Geologiska stigen. Bild: Aini Magga

Övriga leder

 • I Saariselkä- och Kiilopäätrakten finns det ca 200 km markerade sommarleder, av vilka ca 100 km ligger inom nationalparken. Det finns en karta över sommarlederna. Lederna framgår också av friluftskartorna över Saariselkä - Kiilopää 1:50 000 och Koilliskaira 1:100 000.
 • Kemihaara - Korvatunturinmurusta, 18 km. Från Kemihaara löper en utstakad friluftsled till Korvatunturinmurusta. Leden börjar vid Eräkeskus Kemihaara (ca. 100 km från Savukoski), korsar Keskihaara och slingrar sig genom små granskogar och flackmossar till den torra furumoskogen. Efter renstängslet för leden till Vieriharju ödestuga. Leden fortsätter längs låga moskogar och flackmossavsnitt till Korvatunturinmurusta. Korvatunturileden är en s.k. serviceled för turism, där det är möjligt att organisera sådana skidfärder som underhålls med snöskoter som kräver tillstånd.
  • Service: Längs leden ligger en eldplats samt Vieriharju ödestuga. På Murusta finns det också en eldplats, torrtoalett och vedbod.
  • Sevärt: Vid Murusta finns en fredspåle, som är rest som ett tecken på världsfred.
  • Karta: Koilliskaira, Savukoski - Tuntsa
 • Nuortti vandringsled, 40 km. Nuorttijoki, som ligger i Urho Kekkonens nationalparks sydöstra hörn och strömmar mot nordost, lockar med sina ståtliga landskap såväl fiskare som vandrare. Längs älven löper en 40 km lång friluftsled, som kretsar runt älven. Vandringen kan inledas t.ex. vid Haukiniva parkeringsplats (ca. 100 km från Savukoski), där det förutom parkeringsutrymme finns en takbelagd infopunkt. Läs mera om Nuortti vandringsled.

Bild: Kirsi Luonuankoski

Etablerade färdrutter

På de vildmarkslika delarna av parken finns det inga markerade leder men längs de populäraste vandringsrutterna, i synnerhet mellan stugorna, går ställvis mycket tydliga stigar. På området finns också s.k. renstigar, som inte leder någonstans. Fastän du får röra sig fritt i nationalparken rekommenderar Forststyrelsen att du använder de befintliga stigarna. Man bör absolut ha karta och kompass med sig - och också kunna använda dem. Man klarar sig inte nödvändigtvis med enbart GPS-mottagare i vildmarken.

Bild: Matti Mäcklin

De populäraste ställena att börja en långfärd är Saariselkä och Kiilopää samt Aittajärvi och Raja-Jooseppi i nationalparkens norra del. Man kan också börja från Orponen (Vuotso), Kemihaara, Marivaara norr om Lokka konstgjorda sjö och Haukinivat vid älven Nuorttijoki.

Största delen av de omarkerade vandringsrutterna är av måttlig svårighetsgrad. En av de populäraste rutterna är: Kiilopää - Suomuruoktu - Tuiskukuru - Luirojärvi - Lankojärvi - Kiilopää. Sträcken är 70 - 80 km lång.

Läs beskrivningen för rutten Kiilopää - Suomuruoktu - Tuiskukuru - Luirojärvi - Lankojärvi - Kiilopää.

Skidleder

Grunddelens skidspårnät

I omgivningen av Saariselkä, Laanila, Kiilopää och Kakslauttanen finns det 250 km underhållna skidspår. Bara inom nationalparkens basområde i omgivningen av Saariselkä turistcentrum och Kiilopää fjällcentrum finns ett preparerat spårnät som är ca 100 km långt. Skidspåren är huvudsakligen markerade med träkryss och skyltar av olika färg som informerar om spårets svårighetsgrad: blått står för ett lätt, rött för ett medelsvårt och svart för ett svårt spår.

Bild: Aini Magga

På hösten öppnas först konstsnöskidspåret och det 25 km långa elljusspåret som startar i Saariselkä och går utanför nationalparkens gränser till Laanila, Kiilopää och Kakslauttanen. Då snösituationen förbättras öppnas också de spår som går på fjällområdet i parkens basområde. Sist på vårvintern öppnas den s.k. Vellinsärpimä - Taajoslaavuleden och Rautulampileden samt Kulmakuruleden, vilken går utanför nationalparken.

Största delen av skidspåren lämpar sig för såväl traditionell stil som fristil. Längs skidspåren finns det flera dagsstugor. Spåren underhålls dagligen under skidsäsongen. Man bör dock ta i beaktande, att spåren på fjällområdena fort täcks då det råder blåsigt eller snöigt väder.

Det finns att få kartor över skidspåren (www.saariselka.com, på finska och engelska), där förutom skidspåren även deras svårighetsgrader är utprickade. Även Kaunispää-Kiilopää friluftskarta fungerar som karta över skidspåren.

Långfärder på skidor

Vintern medför särskilda utmaningar på långfärder. Om man inte vill åka bara längs markerade skidspår, bör man ha breda skogsskidor. Forststyrelsen rekommenderar att endast erfarna fjällvandrare gör långfärder på skidor, och grupper bör ha minst en erfaren vandrare med sig. Man orienterar med hjälp av karta och kompass och bör naturligtvis ha en tillräcklig orienteringsförmåga för att klara sig. Man klarar sig inte med enbart GPS-mottagare i vildmarken. Nationalparkens stugor ligger på en dagsetapps avstånd från varandra och i synnerhet på vintern är det bra att använda dem som baser. För att garantera att man får övernatta inomhus, är det bäst att boka plats i reserveringsstugor eller reserveringstorvkåtor i god tid på förhand.

Mer information om hur man rör sig på området och om vinterturer på sidorna Instruktioner och regler.

Bild: Ninni Raasakka

Cykelleder

Cykling på sommartiden är tillåtet på markerade lederna (förutom på Kiirunalänken) och några inte markerade lederna. Det finns en karta över sommarcykellederna

Några inte markerade lederna, varpå cykling är tillåtet:

Kakslauttanen - Kopsusjärvi
Niilanpää - Suomunruoktu
Rajajooseppi - Anterinmukka
Kemihaara - Peskihaara - Keskipakat
Kemihaara - Mantoselkä 

På vintern cykling är tillåtet överallt dessutom på skidspåret.

 

(Sidan är inte färdig, vi arbetar med leder -sidorna jämt).

Stigen i närheten

Tematiska till fjället - stigen i närhet erbjuder narrativa dagturer för nybörjare lika som erfaren vandrare. Lederna passar bra till familjen med barn och till dem, som är i första gången i natur. Alla närleder har ett tema med anknytning till naturen. Lederna passar bra för barnfamiljer och för resande som rör sig i naturen för första gången.

Ahopää leder

Ahopää, 14 km, rundslinga

Fotvandring Eldplats Ödestuga Parkeringsplats     

Vandringsbar på sommaren. 
Vandringstid 5-6 h
Leden lämpar sig för dagturer.
Startpunkt: Kiilopääs avgångsport
Ruttbeskrivning för Ahopää 
                                                        Läs berättelsen: Ahopää fjällstig – en resa till landskapets ursprung

 

Aurorapolku

Aurorapolku, 2,1 km rundslinga

Fotvandring Ödestuga Eldplats Reserveringstorvkåta Parkeringsplats

Året runt, vandringstid 1 h
Lämpar sig för familjer med barnet.
Startpunkt: Saariselkäs avgångsport
Aurorapolku ruttbeskrivning 
Läs berättelsen: I skenet av Aurora – en upplevelse av naturen i norr

 

Iisakkipää

Iisakkipää, 3 km eller 7 km, rundslinga

Fotvandring Snöskoturer Vandring på naturstigar Eldplats Parkeringsplats

Året runt, vandringstid 2-5 h
Leden är krävande på grund av brant uppför.
Startpunkt: Saariselkäs avgångsport
Ruttbeskrivning för Iisakkipää 
Läs berättelsen: Mästare på att leva på yttersta gränsen i Iisakkipää
Se en video "Sommar kommer till fjället" (www.youtube.fi, på finska)

 

Kiirunapolku

Kiirunapolku, 6 km, rundslinga

Fotvandring Snöskoturer Vandring på naturstigar Parkeringsplats

Året runt, vandringstid 2-3 h
Bra dagstur mål och familjen med barn.
Startpunkt: Kiilopääs avgångsport
Ruttbeskrivning för Kiirunapolku 
Läs berättelsen: Det karga fjället, de nordliga arternas hem
Se en video om Kiilopääs fjällripar (www.youtube.fi, på finska).

 

LuulampiLuulampi, 11 km rundslinga

Fotvandring Ödestuga Eldplats Parkeringsplats

Året runt, vandringstid 4-5 h
Leden lämpar sig för dagstur 
Startpunkt: Kiilopääs avgångsport
Ruttbeskrivning för Luulampi 
Läs berättelsen: Luulampi, kulturhistoriens och fornminnenas källa

 

PoropolkuPoropolku, 5,3 km rundslinga

Fotvandring Snöskoturer Vandring på naturstigar Eldplats Parkeringsplats

Året runt, vandringstid 2-3 h
Leden lämpar sig för familjen med barn 
Startpunkt: Kiilopääs avgångsport
Ruttbeskrivning för Poropolku 
Läs berättelsen: Längs renstigar och bäckar

 

ProspektoriPorspektori, 7,4 km eller 9 km rundslinga

Fotvandring Skinding på upphållande spår Eldplats Raststuga Parkeringsplats

Året runt, vandringstid 3-4 h
Lätt vandringsmål för vandrare. 
Obs! Bara på sommaren cykling är tillåtet.
Startpunkt: Saariselkäs avgångsport eller Laanila, varifrån leden är 7,4 km lång.
Ruttbeskrvining för Prospektori 
Läs berättelsen: Guldfeber i Saariselkä
                                            Se video om "Sökning av moderklyft" (www.youtube.fi, på finska)

       

Rumakuru

Rumakuru, 14 km rundslinga

Fotvandring Skinding på upphållande spår Ödestuga Eldplats Parkeringsplats

Vandringsbar vid bar mark, vandringstid 4-5 h
Grävs att vara skick vandra detta dagstur.
Obs! Bara på sommaren cykling är tillåtet.
Startpunkt: Saariselkäs avgångsport
Ruttbeskrivning för Rumakuru 
                                                        Läs berättelsen: Från Laanila värdshus till Saariselkäs turistcenter

 

VasapolkuVasapolku, 1 km rundslinga

Fotvandring Snöskoturer Vandring på naturstigar Eldplats Parkeringsplats

Året runt, vandringstid 1 h
Passar bra till familjen med barn.
Startpunkt: Kiilopääs avgångsport
Ruttbeskrivning för Vasapolku 
Läs berättelsen om Ukselmapään Elska

 

 

Vandringsleder till ödemark


Luirojärvi sjön. Bild: Pirjo Rautiainen, MetsähallitusLuirojärvi vandring 70-80 km

Fotvandring Vandring Terrängskidning Ödestuga Reserveringsstuga Eldplats Skärmskydd Torrtoalett 

Året runt, vandringstid 4-6 dagar
Stigen är inte utmärkt, varpå man behövs använda karta och kompass. 
Startpunkt: Kiilopääs avgångsport, parkering område, Lutontie 620, 99830 Saariselkä (Enare).

Ruttbeskrivning för Luirojärvi 

 

 

Bild: Kristiina Aikio, MetsähallitusRuijanpolku 35 km

Fotvandring Vandring Eldplats Skärmskydd Torrtoalett 

Vandringsbar vid bar mark, vandringstid 2 dagar
Leden är märkt med trästolpar och man får inte anvika stigen, därför att den går genom Sompio naturreservat.
Startpunkt: Sompiojärvi, Sompiojärventie, Vuotso (Sodankylä)

Ruttbeskrivning för Ruijanpolku

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!