Bottenvikens nationalpark

Det vidsträckta klara havet lockar på båtfarare. Ta en paus i en fiskestuga 
Bottenvikens nationalpark symbol - silvertärna och strandvivaoch beundra havet som sköljer över stranden ur fönstret som en strömmingsfiskare i tiderna. Stenfötter och torkställningar för nät berättar om det tidigare livet på de karga öarna mitt i det nordliga havet. På vintern kan man fascineras över det arktiska havet och dess packis. 
 

 

Vårt nordliga hav fullt av fisketradition  

Bottenvikens nationalparks läge i Finland

Läge: I den innersta delen av Bottenviken i Kemi (www.kemi.fi, på finska) och Torneå (www.tornio.fi) yttre skärgård. Läs mer
 
Anländ till området: med bil, båt eller allmänna kommunikationer. Läs mer
 
Att göra: Båtliv, besök vid kulturarv, dykning. Läs mer
 
Att se: Gamla fiskestugor och fornlämningar, omskötta traditionsmiljöer, naturen som formats av landhöjningen. Läs mer
 
Passar för: Främst ett sommarutflyktsmål. Passar speciellt för båtfarare och utflyktsbesökare: du behöver en egen båt eller båtskjuts. Ingen specialservice för rörelsehindrade. På vintern kommer man till de närmaste öarna med skidor och snöskoter. 
 
Tjänster: Selkä-Sarvi hamn, strandbastu, reserverings- och ödestuga, naturstig, undervattensnaturstig, torrtoaletter. Läs mer   
 
Leder: I Selkä-Sarvi finns naturstig (1 km) och undervattensnaturstig (0,8 km).
 
Området förvaltas av Forststyrelsen, Österbottens Naturtjänster, adress PB 81, 90101 Uleåborg
 
Denna sidas webbadress är www.utinaturen.fi/bottenviken