Heritage Talks in Kvarken, ett nytt föreläsningskoncept online. Årets tema är havtorn och landhöjningsskog

(Uppdaterad 26.1.2023)
I februari 2023 presenterar världsarvet Kvarkens skärgård ett nytt föreläsningskoncept online, Heritage Talks in Kvarken. Årets tema är havtorn och landhöjningsskog. Följ med och låt dig inspireras.

Onsdag 15.2.2023 kl. 18-19, Teams, Teams-länken publiceras på Facebook och kvarken.fi. under samma vecka

  • Maria Ehrnström-Fuentes, Hanken: Kläder med rötter – hur fårull, landskapets historia, och lokalt kunnande bidrar till en mer hållbar ekonomi

Traditionellt har världsarvslandskapet i Kvarken präglats av fårbete och för ett par decennier sedan var hanteringen av fårull en naturlig del av den lokala ekonomin. Låt oss utforska tillsammans hur det lokala ullarvet skulle kunna bidra till att skapa mer kläder med rötter på ett sätt som också gynnar den lokala ekonomin och biodiversiteten i landskapet.

Torsdag 16.2.2023 kl. 18-19, Teams, Teams-länken publiceras på Facebook och kvarken.fi. under samma vecka

  • Mats Sabel, Dynamo Närpes: Gårdsbutiksnätverket i Matriket Österbotten – hur kan du bli en del av det

Hur skall jag tänka för att våga starta upp en gårdsbutik, finns det konkurrens på området eller... Måste allting kreativt vara nytt? Är mat som turismprodukt ännu en trend eller har det tåget redan gått? Har vi någonting i vår flora och fauna som verkligen är unikt för området och hur kan vi dra nytta av dessa råvaror?
 
För vem: Företag, föreningar och organisationer i civil- och lokalsamhället. Alla är välkomna att lyssna och uppleva!

  • Samtidigt är besökscentret Världsarvsporten i Replot öppet den 14–17.2 kl. 10–18. Välkommen att besöka utställningarna Weichsel och Arte Mare. Beställ en guidning eller testa rymningsspelet Kvarkens sjöodjur, som bokas online i förväg. Samtidigt kan du shoppa världsarvsprodukter i vår lilla butik. Mer information om Världsarvsporten och rymningsspelet (kvarken.fi.)


Arrangör: Världsarvet i Kvarken rfs projekt Kreativa Kvarken, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. 

Heritage Talks in Kvarken-text med grön bakgrund.
 

 

Besökarantalet har sjunkit i Kvarkens skärgård 2022 jämfört med koronaåren, men är högre än 2019

(Uppdaterad 25.1.2023)
Antalet besökare på de platser Forststyrelsen upprätthåller i Kvarkens skärgård var ca 86 000 ifjol. Den här siffran får man tack vare räknare utplacerade längs olika naturstigar. Det är mindre än under 2020 och 2021 då pandemin fick många att söka sig till naturen, men mer än 2019, innan pandemin började. 
Under 2023 kommer Forststyrelsen att förnya Björkö-Panike vandringsled på flera sätt, och troligen kommer det att bidra till att besöksmängden i Kvarkens skärgård stiger igen. 

Besökarantalet i Kvarkens skärgård
2019: 80516
2020: 95 000
2021: 121 714
2022: 85 815

En vinterbild av en stenig skärgård.
 

Av säkerhetsskäl är Kackurmossens fågeltorn i Petalax stängt tillsvidare

(Uppdaterad 12.1.2023)
Kackurmossens fågeltorn vid Norjärträsk är stängt tillsvidare av kundsäkerhetsskäl.
Tornet är i dåligt skick och orsakar betydande säkerhetsrisker för besökare.
Detta användningsförbud gäller tillsvidare. Användningsförbudet kan hävas om tornet kan renoveras för att göra det säkert.

Karta om Kackurmossens fågeltorn.
 

Saltkaret utsiktstornet är öppet 

(Uppdaterad 30.12.2022)
Utsiktstornet Saltkaret fick stängas på grund av isiga trappstegen. Nu är det säkert att klättra upp i tornet igen.

Platsen för nyckelhämtning till Sommarös och Björkörens stugor kommer att ändras

(Uppdaterad 22.12.2022)
Platsen för hämtning och återlämning av nycklar kommer att ändras från den 2 januari 2023. Den nya platsen för att hämta nycklarna är Sale Replot, Vallgrundvägen 1, 65800 Replot.

Kvarkens Sjöodjur – ett rymningspel

(Uppdaterat 30.8.2022) 
Upplev världsarvet Kvarkens skärgård på ett nytt sätt och spela rymningsspelet på besökscentret Världsarvsporten vid Replotbron.

Det fjälliga sjöodjurets mun är öppen och hullingförsedda tänder är synliga. Långa tunna linor kommer ut ur näsborrarna.

Vårt rymningsspel kan spelas av vuxna och barn från 7 år och uppåt. Barn i skolåldern rekommenderas att spela tillsammans med en vuxen. Utställningsrummet är tillgängligt, så spelet passar även för personer med nedsatt rörlighet med en assistent.
Spelet kan spelas på svenska, finska eller engelska. 
Läs mera och boka ditt spel (kvarken.fi)

Utvecklingen av Björkö–Panike vandringsled

(Uppdaterat 6.9.2021)
Forststyrelsen har påbörjat utvecklingen av vandringsleden mellan Björkö och Panike byar i Kvarken tillsammans med delägarlagen, privata markägare, kommunerna och intressentgrupperna. Målsättningen är att göra utbudet av naturstigar och vandringsleder mångsidigare i världsarvsområdet. Vi avser också att utöka antalet leder som lämpar sig för rörelsehindrade.
Läs mera (www.metsa.fi)  

 

Nyheter från Kvarken

Familj vid lägerelden.

Evenemang

På webbplatsen Evenemang.utinaturen.fi hittar du evenemang med naturen som tema både nära dig och fjärran.