Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Paistunturi ödemarksområdet

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Paistunturi ödemarksområdet. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom ödemarksområdet.

  • Guidade turer
  • Uthyrning av utrustning
  • Matservice
  • Färdtjänst
  • Inkvarterning och uthyrning av lokaler
  • Övriga tjänster

Guidade turer

Uthyrning av utrustning

Färdtjänst

Inkvarterning och uthyrning av lokaler