Kartor över och kommunikationer i Polcirkelns strövområde

Kommunikationer

Polcirkelns strövområde ligger i Rovaniemi, öster om Rovaniemi - Sodankylä -vägen (nr 4, E75) ca 25 km norr om Rovaniemi.

Polcirkelns kommunikationer © Forststyrelsen 2005

Med allmänna kommunikationer

 • Det trafikerar dagligen flera bussturer (matkahuolto.fi) mellan Rovaniemi - Sodankylä och Rovaniemi - Kemijärvi. Bussarna kör längs riksväg nr 4.
 • Vid Vikajärvi finns det en hållplats, därifrån det är ca 200 m till Vikaköngäs startpunkt.
 • Makialampi parkeringsplats ligger vid riksväg nr 4. Man kommer till lederna på strövområdet från denna parkeringsplats.
 • Sök rutter och tidtabeller till Polcirkeln (resa.fi)

Med bil

 • Man kan komma till Polcirkelns strövområde genom att köra längs riksväg nr 4 (E75), vid vilken det finns vägskyltar till de olika startpunkterna.
  • Man kan komma till Vaattunkiköngäs parkeringsplats genom att köra ca 20 km från Rovaniemi mot Sodankylä längs riksväg nr 4 och tar sedan av till Vaattunkiköngäs enligt skyltningen till Polcirkelns strövområdet. Sedan kör man ca 2 km till parkeringsplatsen i ändan av Vaattunkiköngäsvägen.
  • Makialampi parkeringsplats ligger vid riksväg nr 4, i Vaattunkiköngäsvägens vägskäl (se ovan).
  • Vikaköngäs parkeringsplats ligger vid riksväg nr 4, i närheten av Vikajärvi by och på ca 24 km avstånd från Rovaniemi mot Sodankylä.
 • Körinstruktion till Pilke vetenskapscentrum.  

Lämpliga startpunkter

Människor läser en informationstavla vid porten till Polcirkelns strövområde.

 • Ledernas startpunkter ligger vid Vaattunkiköngäs och Vikaköngäs.
 • Makialampi parkeringsplats är belägen vid Vaattunkiköngäs vägskäl varifrån man också kan komma till friluftslederna på området.

Kartor

 

Övriga kartor

 • Rovaniemi rekreationskarta, 1:100 000, Rovaniemi stad 2008. Kartan kan köpas bl.a. i Pilke kundtjänst, från Karttakeskus och från Lantmäteriverket.
 • Terrängkarta T434 Olkkajärvi och T443 Ala-Nampa, 1:50 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och Lantmäteriverket.
 • Rovaniemen moottorikelkkailukartta - Karta över Rovaniemi snöskoterrutter, 1:250 000, Rovaniemi stad 2009. Kartan kan köpas bl.a. PIlke kundtjänst och Rovaniemi turistinformation.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Polcirkelns karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Riksväg nr 4, Vikaköngäs
 • Riksväg nr 4, Makialampi
 • Vaattunkiköngäsvägen, Vaattunkiköngäs

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.