Kartor över och kommunikationer i Enare

Enare strövområde sträcker sig från Myössäjärvi, som ligger invid Enare - Ivalo -vägen till Juutuanjokis norra sida och därifrån västerut intill Enare - Kittilä -vägen, ända till Solojärvi. Österut omfattar strövområdet halva Enare träsk. Myössäjärviområdet når man via riksväg nr 4 mellan Ivalo och Enare. Till Juutuaområdet kommer man via Enare kyrkoby.

Kommunikationer

Med allmänna kommunikationer

Med bil

 • Med bil når man strövområdet från Ivalohållet längs riksväg 4 norrut 20 - 40 km, samt från Enares kyrkoby längs landsväg nr 955 mot Kittilä 3 - 10 km. Invid vägarna finns det flera parkeringsplatser, därifrån man kan gå och fiska eller ut på stigarna.
 • Körinstruktion till Siida.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatser finns det invid Ivalo - Enare -vägen, i Enare kyrkby samt invid Enare - Solojärvi -vägen.
 • Ledernas startpunkter ligger i närheten av Enare kyrkby.
 • Båtramper för båtfolket finns det i Veskoniemi, Nangunniemi, Nellim och Enare.

Kartor

 

Övriga kartor

 • Hammastunturi Ivalojoki Juutua vattentålig friluftskarta, 1:50 000, Karttakeskus 2020. Kartan kan köpas i Urho Kekkonens nationalpark kundtjänst Kiehinen, i Ivalo kundtjänst, i Övre Lapplands naturum Siida, från Karttakeskus samt i välförsedda bokhandlar.
 • Enare adress- och rekreationskarta 1:150 000, Lapplands lantmäterikontor 2013. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Ivalo kundtjänst.
 • Inarijärvi Vätsäri Tsarmitunturi, vattentålig karta, 1:25 000 och 1:100 000. Calazo Förlag 2016. Kartan kan köpas bl.a. från Calazo och i Övre Lapplands naturum Siida och i Ivalo kundtjänst.
 • Sjökort 480 1:50 000, Sjöfartsverket 2012. Kartan kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Ivalo kundtjänst.
 • Terrängkartor nr W511 och W512, 1:50 000, Lantmäteriverket 2008. Kartor kan köpas bl.a. i Övre Lapplands naturum Siida och i Forststyrelsens Ivalo kundtjänst.
 • GT friluftskarta Norra Finland, 2013, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Enares karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsområden

 • Riksväg 4 (E75)
 • Kittilävägen nr 955

Det finns inte exakt adress till parkeringsplatserna. För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.