Juutua naturstigen

Tavlorna längs natur- och kulturstigen som går längsstranden av enaresamernas älv Juutuanjoki är illustrerade av Merja Aletta Ranttilaoch de berättar historier om Juutuas färgstarka förflutna. Materialet har samlats genom att intervjua lokala invånare ochfärdmän i Juutua samt från litteraturen. Stigen Juutuaelva är den första ochtillsvidare enda naturstigen vars text också översatts till enaresamiska.Konstnären Merja Aletta Ranttila från Enare svarar för illustrationen.

Merja Aletta Ranttilas illustration längs Juutuas natur- och kulturstigen

Juutuanjoki, älvarnas älv, är enaresamernasälv. Juutua har alltid varit enmötesplats, och då man träffats har man också berättat historier. På stigensinformationstavlor har man sammanställt historier såväl om färdmän i Juutua ochhändelser som om fiske.

Smörbollarna blommaroch harrarna hoppar vid Juutuanjoki om sommaren. Om hösten rör sig fiskare påstränderna och på vattnen och då öringen nappar hör man rullen skrika till. Dåhöstbranden nalkas är färgen på björkarna och asparna översvallande. Om vinter är naturstigen lätt att gå och man kan överskåda när polarsken utbryta på himmel.

Ruttbeskrivning

Leden på Juutuas södra strand börjar vid Saarikoskentie cirka en kilometer från Siida. Startpunkten för stigen ligger på vänstra sidan av Saarikoskentie något före RKTL:s fiskodlingsanstalt. Efter skylten med texten Enare fiskodlingsanstalt går man cirka 600 meter tills man kommer till en liten glänta varifrån stigen fortsätter. Efter cirka 300 meter viker stigen av mot vänster. Efter en vandring på 2,2 kilometer från startpunkten är man framme vid Akseli vindskydd. Från vindskyddet är det 550 meter till Jäniskoski bro. Stigpartiet från Saarikoski till Jäniskoski är belyst och hålls fritt från snö vintertid.

Efter Jäniskoski hängbro går Juutua naturstig runt älvens norra strand och utmed den följer man orangefärgade markeringar. Vid Jäniskoski på Juutuanjokis norra strand finns en eldplats och ett öppet vindskydd. Cirka 100 meter från vindskyddet kommer man till ett rengärde varefter stigen fortsätter 180 meter fram till en korsning där flera vandringsleder möts. Härifrån viker leden av mot Otsamo fjäll. Efter en cirka 1,6 kilometer lång vandring från Jäniskoski vindskydd kommer man till en grusväg som man går längs cirka 600 meter. Stigen blir smalare och fortsätter uppåt in i tallskogen för att sedan komma till E75/E4-vägen nära norra sidan av Siida.

Längs Kittiläntie finns en tillgänglighetsanpassad stig till Jäniskoski bro. Stigen är tillgänglig med rullstol tillsammans med ledsagare eller med barnvagn. Partiet på den norra sidan av stigen från Jäniskoski till Kortelampi och Korteoja är ytbelagd.

Merja Aletta Ranttila berättar om att varasame med ord och bild

Merja Aletta Ranttila (f. 1960), som illustrerat naturstigen, är Finlands mest kända samiska bildkonstnär. Ranttila har blivit känd för sina känslofulla bilder med samiska motiv och med sina tilltalande linoleumarbeten. Hon har också illustrerat ett stort antal böcker av samiska författare samt läromedel på samiska.

Förutom sin omfattandebildproduktion har Ranttila dessutom publicerat de samiska barnböckerna Ánde på1990-talet. Verket Oma kuva Merja Aletta Ranttilasta som publicerades år 1999innehåller dessutom konstnärens egna dikter och bilder. Ranttila har i sinkonst gått igenom sina egna känslor som barn och också reagerat på aktuellahändelser, såsom krig och miljökatastrofer. Som motvikt till de melankoliskastämningarna har hon under de senaste åren fått ett nytt slags klarhet ochljus, som också syns i illustrationen till Juutuanjokis natur- och kulturstig.