Utställningar

 • I utställningen Fåglarnas åtta årstider kan du förundras över fåglarnas bländande skönhet! På utställningen bekantar man sig med årets gång ur fåglarnas perspektiv. Utställningen koncentrerar sig på det mångsidiga fågelbeståndet vid Limingoviken, men samtidigt kan man också betrakta fåglarnas liv i allmänhet.
 • Varierande utställningar byts ut med en eller två månaders mellanrum. Se den aktuella utställningen i evenemangskalendern.

Multimediapresentationen Livet vid Limingoviken

 • Berättar om fågelvattenområdets händelser under året.
 • Längd 20 min.
 • Gratis.  
 • Visas när auditoriet är ledigt.  Det lönar sig för grupper att boka förevisningen på förhand.

Gruppguidningar

Kom överens om guidningar på förhand med naturumets personal. Guidningarna kostar 50 € / h / grupp.
Guidningar på utställningen Fåglarnas åtta årstider och i inomhusutrymmena.
 • Guidningar av utställningar
  • Utställningen Fåglarnas åtta årstider berättar om årets gång ur fåglarnas perspektiv. Under ledning av en sakkunnig guide öppnar sig utställningen och fåglarnas mångsidiga värld med hjälp av exempel och berättelser.
  • Längd 1 h.
  • Pris 50 €/timme/grupp. Gruppstorlek max. 25 personer.
 • Äventyr bland fåglar, uppgifter för de minsta skolbarnen
  • Passar för förskolebarn och mindre lågstadiebarn.
  • Längd 0,5 h.
 • Uppgifter för skolbarn
  • Uppgifterna passar för större lågstadiebarn och högstadieelever.
  • Längd 0,5 h.
 • Guidningar i naturen
  • Guidad fågelutflykt till fågeltornet för skolbarn
  • Passar för lågstadie-, högstadie- och gymnasieelever.
  • Guiden är utrustad med ett teleskop och i naturumet finns 20 kikare som lånas ut till skolgrupper.
  • Längd 1 h.
  • Pris 50 €/timme/grupp. Gruppstorlek max. 25 personer. Gruppen delas om den är större. En grupp kan bekanta sig med utställningen medan den andra besöker fågeltornet.
  • Fågelutflykt till vuxen är organiserat med samarbetspartnern 
 • Snöskovandring vid Limingoviken
  • Passar för alla grundskolegrupper.
  • Pris 50 €/grupp. Gruppstorlek max. 23 personer. Gruppen delas om den är större. En grupp kan bekanta sig med utställningen medan den andra besöker fågeltornet.
  • Längd ca 1,5 h.
  • Gruppstorleken är max. 23 personer beroende på antal snöskor.

Fågelboet för barn

I Fågelboet som skapats för de minsta besökarna kan du lyssna på sagor för barn omgiven av mjuka kuddar. I naturumet finns också spel, färgläggningsuppgifter och böcker samt mycket att utforska för de minsta i familjen.

Handbibliotek

I naturumets handbibliotek finns olika naturhandböcker (växter, svampar, fåglar, däggdjur osv.).

Naturumets inomhustorn

Inne i naturumet finns ett fågeltorn varifrån man kan kika ut över Limingoviken med teleskop.

Leder och fågeltorn

I Limingoviken finns flera fågeltorn och spänger samt andra anordningar, t.ex. eldplatser, som tjänar besökarna. Naturumet med dess omgivning är anpassat för rörelsehindrade och det är möjligt att ha barnvagn med på fågelskådningsutflykten.