Stugtyper

Ödestugor

Ödestugorna är anspråkslösa byggnader, som är avsedda för dem som rör sig i ödemarken med muskelkraft, dvs. till fots, skidande, paddlande eller roende. Stugorna är öppna, olåsta övernattnings- och rastplatser. Man kan övernatta en natt eller två i stugorna utan förhandsbokning. Tag dock i betraktande, att det under högsäsong inte alltid finns plats i stugorna, varför der kan vara skäl att taga med tält.

Ödestugorna är utrustade med britsar, bord, bänkar, kamin och torrtoalett samt ibland med gasspis. Dessutom finns det ved samt yxa och såg.

Tobaksrökning är förbjuden i stugorna. Till en del av stugorna är det inte tillåtet att ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Raststugor

Raststugorna är ödestugor som är avsedda för förbipasserande friluftsfolk som rastplatser för dagsutflykter. Stugorna är belägna i närheten av turistcenter. I nödfall kan man övernatta även i raststugorna, men i dem kan vandraren vara tvungen att sova på golvet, eftersom det vanligen inte finns britsar.

Raststugorna kan vara utrustade med kamin, ofta även gasspis, bord, bänkar och torrtoalett. Dessutom finns det ved samt såg och yxa.

Tobaksrökning är förbjuden i stugorna och till en del av stugorna får man inte ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Torvkåtor

En torvkåta är en liten byggnad med torvtak, delvis nergrävd i jorden. En del av kåtorna är avsedda endast för dagsbruk och i en del kan man övernatta en natt eller två utan förhandsbokning.

Torvkåtorna är sparsamt utrustade. Det kan finnas britsar för övernattning i en del av kåtorna, medan andra endast har jordgolv. Kåtorna har en eldstad eller en kamin och för det mesta en torrtoalett, ifall inget annat nämns i beskrivningen av den enskilda kåtan.

Till en del av kåtorna är det inte tillåtet att ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Stockkåtor

Stockkåtorna är för det mesta avsedda som dagstida rastplatser för alla friluftsmänniskor. Stockkåtorna är ofta belägna längs lederna eller snöskoterrutterna. I nödfall kan man även övernatta i dem, men vandraren kan då bli tvungen att sova på golvet, eftersom det för det mesta inte finns några britsar.

I kåtorna finns det en eldstad i mitten som är omgiven av bänkar. Kåtan har ofta jordgolv, men en del kåtor har brädgolv. Dessutom finns det ved samt yxa och såg.

Till en del av kåtorna är det inte tillåtet att ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Reserveringsstugor

De låsta, avgiftsbelagda reserveringsstugorna ger skydd och övernattningsmöjligheter för friluftsmänniskor som färdas för egen kraft. Endast de som har bokat en bäddplats för en bestämd natt eller två får övernatta i stugan. De som bokat bäddplatser åt sig får stugnyckeln mot en avgift. Reserveringsstugan kan också vara i samma byggnad som ödestugan eller på annat sätt i samband med den. I reserveringsstugorna kan samtidigt övernatta såväl bekanta som okända vandrare.

Till reserveringsstugornas utrustning hör britsar, bord, bänkar, kokkärl, kamin, ofta gasspis samt torrtoalett. Det finns också ved samt yxa och såg till vandrarnas förfogande. Dessutom finns det för det mesta madrasser, täcken och dynor i reserveringsstugorna.

Tobaksrökning är förbjuden i stugorna och till en del av stugorna får man inte ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Reserveringstorvkåtor

En reserveringstorvkåta är en kåta, som hyrs i sin helhet för en viss natt eller två. Reserveringskåtor finns endast i Urho Kekkonens nationalpark. I kåtorna kan man övernatta med sitt eget vandringssällskap. I en stor kåta ryms det maximalt 6 personer och i en liten 3 personer.

Reserveringskåtorna är försedda med britsar, bord, bänkar, kokkärl, gasspis och kamin samt torrtoalett. Det finns ved samt yxa och såg till besökarens förfogande. Dessutom finns det madrasser, täcken och dynor i reserveringskåtorna.

Tobaksrökning är förbjuden i stugorna och till en del av kåtorna får man inte ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Hyresstugor

De låsta, avgiftsbelagda hyresstugorna ger skydd och övernattningsmöjligheter på naturskyddsområden och ödemarksområden. Stugan hyrs ut i sin helhet för ett eller några dygn.

Till hyresstugornas anspråkslösa utrustning hör britsar, bord, bänkar, kokkärl, kamin, såg, yxa, ofta gasspis samt torrtoalett. Det finns ved samt yxa och såg till besökarens förfogande. Dessutom kan det finnas madrasser, täcken och dynor i stugorna.

Tobaksrökning är förbjuden i stugorna och till en del av stugorna får man inte ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Hyreskåtor

Låsta, avgiftsbelagda hyreskåtor är avsedda för ätande av måltider och sittande kring elden och hyrs ut åt grupper och företag. Man kan reservera en kåta för några timmar eller för ett dygn. En del av hyreskåtorna lämpar sig för övernattning. Till en hyreskåtas utrustning hör eldstad, bänkar och serveringsbord samt en torrtoalett på gården. Den enkla utrustning som man behöver för kaffekokning finns i kåtan, men hyresgästen ska själv ta med sig matkärl och bestick.

Pallaskota på Pallastunturi är en tillgänglig kåta, dvs. den lämpar sig för personer som rör sig med rullstol eller har barnvagn med. Man får inte röka eller ta in sällskapsdjur i kåtan.

Tobaksrökning är förbjuden i stugorna och till en del av kåtorna får man inte ta med sig sällskapsdjur. Kontrollera detta i stugbeskrivningen. Den som använder ledar- och assistenthund har lagstadgad rätt att röra sig överallt, och detta gäller också Forststyrelsens olika stugor.

Användningsregler för stugor

Säkerhetstips

I stugorna finns brandvarnare, men vi rekommenderar att du tar med dig ett 9 V-batteri och/eller din egen resebrandvarnare.