Instruktioner angående coronaviruset

6.5.2022 

På denna sida hittar du Forststyrelsens Naturtjänsters aktuella instruktioner angående coronaviruset. Sidan uppdateras om det kommer nya instruktioner på grund av förändringar i sjukdomsläget eller myndighetsanvisningarna.

Naturutflykter 

Man får röra sig och göra längre vandringar i naturen men bör ta i beaktande hälsomyndigheternas anvisningar. 

Följ utfärdsmålens egna sidor på Utinaturen.fi för att ta reda på de regionala besluten. På utfärdsmålets egna sida på Utinaturen.fi hittar du information om till vilken kommun utfärdsmålet hör. Efteråt kan du bekanta dig närmare med den ifrågavarande kommunens rekommendationer.

På sjukvårdsdistriktens webbplatser hittar du information om de regionala begränsningarna och rekommendationerna samt anvisningar för olika orter. På den här länken hittar du till sidorna: Information om coronaläget och begränsningarna i regionerna på sjukvårdsdistriktens webbplatser (valtioneuvosto.fi/sv)

THL:s aktuella information om coronasituationen finns på adressen: Institutet för hälsa och välfärd THL (thl.fi).

Naturumen, evenemang och guidningar

Granska den rådande situationen för ditt besöksmål från naturum eller naturområdets hemsidor. Kontaktuppgifter finns på naturums webbplats.

Det är bra att använda ansiktsmask i situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där smittorisken kan vara stor. Smittorisken är större inomhus än utomhus. Mängden personer beror på det ifrågavarande utrymmets storlek och organisation. 

Beslut angående guidningar görs enligt det lokala områdets smittosituation och enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) samt regionalsjukvårdsdistriktens rekommendationer. Tag vid behov kontakt med våra kundservicepunkter angående guidningar. Vad gäller evenemang och guidningar följer man mycket noggrant med THL:s anvisningar och uppdaterar de egna anvisningarna utifrån dessa. 

Aktuell situation om epideminivån på THL:s webbplats (thl.fi)

Öde-, reserverings- och hyresstugorna vid utflyktsmålen 

Forststyrelsen effektiverar sina anvisningar på nätet och i stugorna, hur coronavirusets spridning kan hindras i inkvartering i stugorna. 

Kunderna minskar smittorisken för sig själv och andra genom följande:

  • Res inte om du är sjuk eller om du har influensa- eller magsymtom.  
  • Besök inte en stuga om du har influensa- eller magsymtom. 
  • Tvätta händerna noggrant med tvål före du går in i en stuga och efter att du besökt en stuga. 
  • Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vattendrag eller på brunnslocket. Häll ut tvättvattnet på marken tillräckligt långt från vattendraget. 
  • Använd handsprit 
  • Håll alltid ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder även vid eldplatser, i dagstugorna och på andra rastplatser. 
  • Ta eget dricksvatten med dig enligt möjligheter.  
  • Fyll aldrig din vattenflaska ovanför stugans vattenkärl.
  • Torka ytorna efter inkvartering (handtag, ytor) 
  • Om du diagnosticeras med coronaviruset efter inkvarteringen ska du kontakta Forststyrelsens närmaste kundservicepunkt. 

Forststyrelsen kan inte utföra effektiverad städning i stugorna. I stugorna finns inte desinfektionsmedel för händerna så ta med dig egen tvål och handsprit.  

Glöm inte Etikett i friluftslivet!

Etikett i friluftslivet och ansvarighet blir viktigare: håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till dina medmänniskor och kom ihåg god handhygien. Man ska inte vistas för nära andra människor vid rastplatser. Man ska komma ihåg god hygien även i toaletter vid utflyktsmål.