Nyheter

Nationalparkernas nya rastplatser: Lösningar som underlättar friluftslivet för nybörjare och som minskar trängseln

Forststyrelsen inför en ny modell bredvid de traditionella rastplatserna och i fortsättningen sitter allt fler vandrare på ett nytt sätt på bänkar vid den planerade eldplatsens eller vindskyddet. Kustens och huvudstadsregionens Naturtjänster vid Forststyrelsen har en ny samling med ritningar av rastplatser som planerats utgående från vandrarna. Samlingen ökar jämlikheten och ett ansvarsfullt friluftsliv. De första konstruktionerna enligt den nya modellen för rastplatser har redan färdigställts i Kvarken. Nästa kommer nya strukturer att färdigställas i nationalparkerna Tykö och Noux.

Två vandrare sitter på bänken och en tredje person sitter på huk vid brasan.

"Många gamla rastplatser har byggts enligt den gamla vandringskulturen, där man med sin egen grupp sitter i en liten cirkel och grillar korv. Vid de överbelastade objekten i Södra Finland används rastplatserna av mycket olika grupper med olika kunskapsnivåer och behov", säger Joel Heino, chef för rekreationsanvändning vid Forststyrelsen.

"I den nya modellen har man planerat friluftskonstruktioner av finskt trä som är användarvänliga, tillgängliga och så enkla som möjligt att bygga och underhålla. Vid planeringen av konstruktionerna beaktades också olika målgrupper för friluftsliv och vandring, såsom nya och oerfarna vandrare".

I modellen ingår vindskydd, takskydd, skjul, dass och trä- och bänkgrupper som lämpar sig för både skogar och skärgårdsobjekt.

Taks eldstad. På terassen finns bänkar och bord.

Elementen i kokskjulen i Kvarken har tillverkats i träverkstäderna i Kervo och Sveaborgs fängelser och lokala företagare har monterat dem i terrängen. Nya strukturer byggs som bäst i Käyrä fängelse. Nya byggs allteftersom de gamla konstruktionerna slits till slutet av sin livslängd. En snabbare förnyelse av strukturerna skulle kräva separat finansiering.

"Rastplatsmodellens strukturer är helt eller delvis element, vilket underlättar och förkortar arbetstiden vid terrängbyggande. Modularitet möjliggör i sin tur dimensionering av strukturerna efter behov. De första strukturerna enligt den nya rastplatsmodellen har redan färdigställts i Bottenhavet. Nästa kommer nya strukturer att färdigställas i nationalparkerna Tykö och Noux",  konstaterar fältchef Anssi Riihiaho vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Drömjobb för arkitekter

Planeringen av modellen inleddes 2020, Efter konkurrensutsättningen valdes arkitekterna Malin Moisio och Manu Humppi.

"Det kändes som ett drömjobb, eftersom vi båda är vandrare och använder dessa servicestrukturer mycket i terrängen" berättar Malin Moisio och Manu Humppi.

Den ny modell för rastplats.

I Södra Finland och i Kustområdet finns det många populära nationalparker som tidvis till och med är överbelastade. Det finns hundratusentals användare, varav många är nya och nybörjarvandrare. Planeringen av rastplatserna baserade sig på olika vandrarprofiler som har skapats i Forststyrelsens projekt för servicedesign.

"I planeringen beaktades en stor användargrupp och olika kompetensnivåer. I vindskydden lämnades till exempel mer utrymme för de saker som de som sover där har med sig. Och eftersom eldplatserna kan bli överbelastade måste man garantera tillträde till eldstaden på många ställen, dvs. man fick inte begränsa passagen från en enda riktning. I dassen finns ingen belysning, så för dem planerades fönster som ger naturligt ljus. Man var också tvungen att lämna ett väggutrymme på olika informationsskyltar, eftersom det i allt högre grad behövs anvisningar och råd till vandrare", beskriver Moisio.

En ytterligare utmaning var att helheten byggdes upp av element.

"För detta skapades ett helt modulsystem som anpassas enligt objektet och dess behov", tillägger Humppi.

Mer information