Nyheter

Berätta om dina observationer av minkar och mårdhundar i skärgården – intensivjakt pågår från Vederlax till Torneå

Jakten av främmande rovdjur i skärgården pågår i hela havsområdets skärgård från Vederlax till Torneå. Syftet med intensivjakten är att tömma vidsträckta skärgårdsområden av mink och mårdhund och på så sätt förbättra levnadsmöjligheterna för det tillbakagångna skärgårdsfågelbeståndet. Resultat har redan uppnåtts i flera skärgårdsområden: Fågelbeståndet har återhämtat sig och antalet fågelskador orsakade av främmande rovdjur har minskat.  

Jakten sker systematiskt och målmedvetet. Byggandet av områden som är fria från främmande rovdjur i den yttre skärgården håller på att sprida sig till den inre skärgården. Nu kommer allt fler öar där det sker utflykter och finns fritidsbebyggelse på att omfattas av jakten.

Observationer av främmande rovdjur som de som rör sig i skärgården och bland annat stugägare gör spelar en viktig roll när jakten planeras. Alla som rör sig i skärgården kan delta i fågelskyddet och uppnåendet av en skärgård som är fri från främmande rovdjur genom att anmäla sina rovdjursobservationer.
 
Observationer om främmande rovdjur kan anmälas på adressen laji.fi. Observationer kan sparas i tjänsten både genom att logga in i systemet och med en öppen observationsblankett utan inloggning.  

Mer information