Nyheter

Haltias naturskola 10 år: populärare än någonsin

Naturskolan vid Finlands naturcentrum Haltia har varit populär ända sedan verksamheten inleddes. Inför det nya läsåret blev det dock alla tiders rusning till naturskolan, och bara en tredjedel av de sökande fick en naturskoldag. Behovet av den 10-åriga naturskolan ökar. I Haltias naturskola får barn och unga komma ut i naturen för att lära sig om miljön och bli intresserade av friluftsliv. 

Unga ute med kikare i skogen.

Haltias naturskola har under sina tio verksamhetsår redan nått 14 600 elever. 45 400 barn och unga har besökt Haltias utställningar under guidningarna som ordnats för småbarnspedagogiken och skolorna. 27 700 barn och unga har fått delta i naturguidningar i Haltias och skolornas närliggande natur och njuta av naturens inverkan på välbefinnandet. Haltias naturskola upprätthålls av Forststyrelsen. Kommunerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda och Vichtis deltar också i finansieringen.

Oförglömliga naturupplevelser och insikter som stärker relationen till naturen

Målet med naturfostran vid Haltia är att hjälpa till att förstå vad som avses med biologisk mångfald och varför det är livsviktigt att bevara mångfalden. Eleverna inspireras av att undersöka och göra saker själva. Naturskoldagen erbjuder naturupplevelser också för sådana barn och unga som annars inte kommer ut i naturen. Dessutom är målet med naturskoldagen, naturguidningen eller utbildningen att stöda gruppens egen lärare att upptäcka hur väl naturen fungerar som klassrum.

Haltias naturpedagoger är entusiastiska över sitt arbete och ser det som betydelsefullt. "Man glömmer inte de stunder då en elev har hittat något speciellt i naturen och det uppstår en intressant diskussion som involverar hela gruppen", säger Elina Pilke, specialsakkunnig inom naturutbildning vid Forststyrelsens Naturtjänster. Maria Salin, naturutbildningsexpert, är inne på samma spår: ”Det känns fint när man märker att en insikt eller något de fått lära sig ger stor glädje. Det förekommer ofta sådana stunder i naturskolan och under guidningarna.”

Haltias naturskola firar genom att ordna seminarium i november

Under jubileumsseminariet Luonnonkirjon ytimessä (ung. Kärnan i biodiversiteten) kommer man att fundera mer ingående på vad som är viktigt för att förstå den biologiska mångfalden. På seminariet presenteras ett nytt spel som Haltias naturskola använder sig av. Det heter Grunda en nationalpark! och går ut på att man med hjälp av spelet ska lära sig om orsakerna till att arter blir hotade samt om naturvård och restaurering. Målgruppen för seminariet är lärare, småbarnspedagoger och miljöfostrare. Seminariet ordnas den 9 november 2023 i Haltia.

Mer information