Nyheter

Den övre åldersgränsen för fiskevårdsavgiften stiger till 69 år 

Efter årsskiftet gäller den obligatoriska fiskevårdsavgiften alla fiskare i åldern 18–69 år. Riksdagen godkände lagändringen tisdagen den 12 december. Tidigare har fiskevårdsavgiften varit obligatorisk för fiskare i åldern 18–64 år. 

Betalningsskyldigheten gäller dock inte personer som har hunnit fylla 65 år före den 31 december 2023, dvs. alla som är födda 1958 är befriade från fiskevårdsavgiften. Riksdagen fattade beslut om ändring av 79 § i lagen om fiske efter omröstning. 

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18-69 år som fiskar med annat än pilk, metspö eller strömmingshäckla. 

I år uppgick fiskevårdsavgifterna till 10 miljoner euro. Fiskevårdsavgiften kan betalas för hela kalenderåret, en vecka eller ett dygn. Forststyrelsen samlar in fiskevårdsavgiften och redovisar hela summan till jord- och skogsbruksministeriet. Ministeriet för sin del fördelar medlen till förmån för fiskevattnen och fisket i enlighet med lagen om fiske.