Tillgänglighetsutlåtande

På webbtjänsten Utinaturen.fi, som upprätthålls av Forststyrelsens naturtjänster, tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagen baserar på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

Utinaturen.fi publicerades år 2004 och omarbetades år 2014. Tillgänglighetskraven i lagen gäller denna webbtjänst från och med 23 september 2020. För närvarande är webbtjänsten inte till alla delar tillgänglig. Förbättringar kan göras bl.a. i fråga om kontraster, alternativa texter som saknas, rubricering, listningar och formulär. Vi håller på att utveckla tjänsten för att tillgänglighetskraven ska uppfyllas.

Vi tar gärna emot respons och förbättringsförslag i anslutning till tillgängligheten på adressen luontoonfies(at)metsa.fi. Vi besvarar meddelanden inom 14 dagar.

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar för hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för webbtillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Detta utlåtande har upprättats 23 september 2019