Retkeilyreitit ja polut

Alueella on merkittyjä reittejä yhteensä noin 50 km, joista osa on rengasreittejä. Reittejä on sekä luonnonsuojelu- että metsätalousalueella. On muistettava, että Koivusuon luonnonpuistossa liikkuminen on sallittu vain merkityillä reiteillä ja rajavyöhykkeellä liikkuminen ilman erillistä lupaa on kielletty.

Reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Reitit on luokiteltu Suomen ulkoilureittien luokitusjärjestelmän mukaan. Reitit ovat pääosin helppokulkuisessa maastossa ja suo- ja kosteikkoalueilla on kulkijoille pitkospuut. Koitajoen jyrkkää rantaa myötäilevien reittien kulkua haittaavat paikoin puiden juristot sekä polun osittaiset sortumat rantaveteen. 

Koitajoen ylityspaikat

Koitajoen ylitys on mahdollista kolmesta kohtaa: Polvikoskella maatiesillan kautta sekä Koidanvaarassa ja Asumajoella vetolautan avulla. Polvikosken eteläpuolella ei ole Koitajoen ylityspaikkoja. Asumajoen voi ylittää siltaa myöten. Tarkempia lauttojen käyttöaikoja voi tiedustella Kolin Luontokeskus Ukosta.

 Koitajoen vetolautta. Kuva: Heikki Räsänen

Reittien lähtöpisteet

 • Poluille on helppo lähteä Hoikantien, Pirtupolun, Polvikosken ja Lakonkankaan pysäköintialueilta.
 • Tapion taival alkaa eteläpäässä Lakonkankaalta tai pohjoispäässä Hoikantieltä. Reitin puoleen väliin pääsee myös Polvikoskelta.
 • Pirhun kierrolle voi lähteä Polvikosken pysäköintialueelta.
 • Keskiosan kierros lähtee Polvikosken pysäköintialueelta.
 • Eteläosan kierros alkaa Lakonkankaan pysäköintialueelta.
 • Melontaretken voi aloittaa esimerkiksi Koidanvaarasta tai Polvikoskelta.

Merkityt reitit

 • Eteläosan kierros, noin 4,5 km. Lakokankaan pysäköintialueelta reitti kulkee Tapion taival -reittiä myöten Koitajoen varteen, Lakonkankaan laavulle, josta reitti jatkuu joen länsirantaa seuraillen Hanhikosken autiotuvalle. Hanhikoskelta palataan Lakonkankaan pysäköintialueelle Tapionlammen kautta. Reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Reitti sopii hyvin muun muassa perheiden päiväretkeilyyn. Ohjeellinen kulkuaika on 2 - 3 h.
  • Palvelut: Lakonkankaan laavulla ja Hanhikosken autiotuvalla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Lakonkankaalla on pysäköintialue.
  • Yhteys: Reitti kulkee osan matkaa Tapion taival -reittiä.
  • Vaativuusluokka: keskivaativa reitti
 • Keskiosan kierros, noin 11 km. Polvikosken pysäköintialueelta reitti vie itään Palokankaan kautta Kivikkosuon tulentekopaikalle, josta se jatkuu pohjoiseen Asumajoen rantaan. Ennen joelle saapumista reitiltä voi poiketa lyhyen matkaa itään, Leimuukämppä-autiotuvalle. Varsinainen reitti jatkuu Asumajoen eteläpuolella luoteeseen, kohti Asumajoen laavua. Asumajoen laavun luona yhtyvät Koitajoki ja Asumajoki. Laavun luona ylitetään Koitajoki vetolautalla. Reitti jatkuu Koitajoen länsirantaa seuraillen risteykseen, jossa se yhtyy Tapion taival -reittiin. Sitä jatketaan vasemmalle takaisin Polvikosken pysäköintialueelle. Reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Maasto on helppokulkuista, ja reitti kulkee pääosin metsätalousalueella. Ohjeellinen kulkuaika on 4 - 7 h.
  • Palvelut: Kivikkosuolla, Leimuukämppä-autiotuvalla ja Asumajoen laavulla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Polvikoskella on pysäköintialue. Polvikosken pysäköintialueelta on pyörätuolilla ja lastenvaunuilla kuljettava tie (100 m) Polvikosken tulentekopaikalle, jossa on myös esteetön kuivakäymälä.
  • Yhteys: Reitti kulkee osan matkaa Tapion taival -reittiä. Kivikkosuon tulentekopaikalta on myös yhteys (noin 6 km) EU:n itäpisteelle.
  • Vaativuusluokka: keskivaativa reitti
 • Pirhun kierto, 17 km, alkaa Polvikoskelta, läheltä Polvikosken pysäköintialuetta. Reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Maasto on helppokulkuista. Aluksi reitti kulkee Tapion taival -reittiä pitkin Koivusuon luonnonpuiston läpi aina Pirhuun asti. Luonnonpuistossa ei merkityltä reitiltä saa poiketa ilman erillistä lupaa. Pirhun kierto erkanee Tapion taipaleesta Pirhussa. Pirhun kierto vie vanhojen metsien ja puustoisten soiden läpi Pirtupolun pysäköintialueelle, josta reitti etenee Koitajoelle. Joki ylitetään vetolautalla ja saavutaan Koidanvaaran laavulle, joka sijaitsee rajavyöhykkeen läheisyydessä. Laavulta reitti vie osin jokivartta myötäillen Verkkoputaan autiotuvalle, josta se jatkuu jokivarren tuntumassa Asumajoen laavulle, jonka luona Koitajoki ja Asumajoki yhtyvät. Heti laavun jälkeen ylitetään Koitajoki vetolautalla. Reitti jatkuu Koitajoen länsirantaa seuraillen risteykseen, jossa polku yhtyy Tapion taival -reittiin. 

  Ohjeellinen kulkuaika on 1 - 2 vrk. Huom! Pirhun kierron Koitajoen ylityspaikkojen lautat ovat käytössä ainakin 1.6. - 30.9. välisen ajan. Säiden salliessa keväällä aikaisempi ja syksyllä myöhäisempi ajankohta ovat mahdollisia.
  • Palvelut: Koidanvaaran ja Asumajoen laavut sekä Verkkoputaan autiotupa, joissa on tulentekopaikka ja kuivakäymälä sekä Pirtupolun pysäköintialue
  • Nähtävää: Pirhunvaaran metsänvartijatila, jonka pihapiirissä on mm. vanha, kunnostettu riihi. Päärakennus on valvonta-, huolto- ja tutkimuskäytössä
  • Yhteys: Reitti kulkee osan matkaa Tapion taival -reittiä.
  • Vaativuusluokka: keskivaativa reitti
 • Tapion taival, noin 20 km, alkaa Lakonkankaalta. Reittimerkintänä on oranssi ympyrä. Maasto on melko tasaista ja paikoin reitti kulkee metsäautoteitä pitkin. Aluksi reitti kulkee Lakonkankaan laavun kautta Hanhikosken autiotuvalle, josta polku etenee kauniita jokivarsinäkymiä seuraillen Niemipuron autiotuvalle. Tuvalta reitti jatkuu kauempana jokivarresta ja Sammalpuron tulentekopaikalle saavutaan rämeiden ja kankaiden kautta. Tulentekopaikalta reitti palaa seuraamaan Koitajokea. Alajoen ja Polvikosken välillä reitti kulkee joen rantaa pitkin. Polvikoskelta reitti jatkuu Koivusuon luonnonpuistoon, jonka alueella merkityltä reitiltä ei saa poiketa. Koivusuolla on pitkä pitkossuora. Vaikuttavan suon jälkeen maisema vaihtuu entisiksi pelloiksi Pirhunvaaran metsänvartijan tilan luona. Pihapiirissä on mm. vanha riihi, joka on kunnostettu. Päärakennus on valvonta-, huolto- ja tutkimuskäytössä. Pihapiirin jälkeen reitti liittyy jonkun matkan päässä Pirhuntiehen, jota jatketaan vasemmalle. Puomin ohituksen jälkeen reitti päättyy Hoikan tielle. Ohjeellinen kulkuaika on 1 - 2 vrk.

Melontareitit

Koitajoki on tunnettu melontajoki, joka sopii myös aloittelijoille. Koitajoen kosket kuuluvat luokkaan I. Luokitus on Suomen kanoottiliiton koskiluokituksen (www.melontajasoutuliitto.fi) mukainen. Voimakasvirtaisin Polvikoski on helppo ohittaa maitse.

Kevättulvan aikaan vuolaana virtaavassa Koitajoessa on hyvä meloa. Tulva kestää vain pari kolme viikkoa pääosin toukokuussa. Sen jälkeen virran voimakkuus laantuu. Matalissa koskipaikoissa ongelmana ovat kivet, joihin kanootti voi takertua kiinni. Joen virtaus syövyttää sen penkkoja ja aika ajoin uoman paikka vaihtuu. Rannoilta kaatuvat puut voivat vaikeuttaa matkantekoa.

Koitajoen vesistömatkailukartta, Aarniseikkailujen Koitajoki opastaa jokireitillä liikkujaa.

Melontaretken voi aloittaa esimerkiksi Koidanvaarasta tai Polvikoskelta. Koidanvaaran laavulta on kulkuyhteys joelle, jonka rannassa on kanootinlaskupaikka. Melonnan voi päättää Lakonkankaan laavulle, jonne johtavaa noin 700 metriä pitkää reittiä pitkin on mahdollista siirtää kanootteja joelta Lakonkankaan pysäköintialueelle.

 • Luonnonsuojelualueen palvelut näkyvät alueen kartasta. Erityisesti Koidanvaaran, Asumajoen ja Lakonkankaan laavut soveltuvat myös melontaretkeilyn taukopaikoiksi.
 • Tutustu myös välinevuokraustietoihin.