Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Luontopolku ja reitti putoukselle lähtee Hepokönkään pysäköintialueelta.
 • UKK-reitin Puolangan osuuden voi aloittaa Paljakan matkailukeskuksesta, Ukkohallasta Hyrynsalmelta, Puolangan ja Pudasjärven välisen kunnanrajan läheisyydessä sijaitsevan Siikavaaran luonnonsuojelualueen pohjoispuolelta Siikajärveltä tai kohdista, jossa UKK-reitti ylittää maantien, esim Joukokylä-Askankylä -tien 895.

Luontopolku

 • Geologinen luontopolku, 1,5 km
  • Luontopolku erkanee putoukselle johtavalta reitiltä. Punaisin maalimerkein merkitty polku laskeutuu Heinijoen rantaan ja kiertää lopulta takaisin pysäköintialueelle.
  • Palvelut: Polun varrella on kymmenen suomenkielistä opastaulua ja polun loppupuolella näköalatasanne.
  • Yhteydet: Heinijoen varrella geopolku myötäilee UKK-reitin "Tonkohuikosta".

Merkityt reitit

Alueen merkityt reitit ovat osa 60 km:n pituista UKK-reittiä, jonka Puolangan osuudesta käytetään nimitystä "Tonkohuikonen". UKK-reitti on merkitty sinisin maalimerkein.

 • Reitti Hepokönkään putoukselle, 600 m.
  • Reitti, joka soveltuu myös liikuntaesteisille, on merkitty maalimerkein.
  • Palvelut: Hepokönkään pysäköintialue, kotalaavu sekä putouksella on kaksi katselutasannetta.
  • Yhteys: UKK-reitin "Tonkohuikonen".
 • "Tonkohuikonen", alueella 1 km.
  • Alueen merkityt reitit ovat osa 60 km pituista UKK-reittiä, jonka Puolangan osuudesta käytetään nimitystä "Tonkohuikonen". UKK-reitti on merkitty sinisin maalimerkein.
  • UKK-reitin lähtöpisteitä on paljon, mutta Tonkohuikonen alkaa Hyrynsalmen-Puolangan rajalta Paljakan luonnonpuiston pohjoiskärjestä, missä se käy itä-länsisuuntaisella Lauttakylän ja 78-tien välisellä maantiellä ja suuntaa siitä länteen kohti Väärälampea, missä reitti haarautuu:
   • Etelään erkaneva reitti vie Paljakkaan (12 km). Reitin Teerivaara-Lohilampi-Myllypuro-Pirunkirkon suojelumetsä-Louhenjoki-Holstin tie-Paljakka varrella on Pirunkirkon suojelumetsä, "Pirun saarnastuoli" ja Pirunkirkon päivätupa.
   • Pohjoiseen erkaneva, Hepokönkäälle vievä reitti (9,5 km) kulkee kauniissa Vääränsärkän harjumaisemissa, ylittää pienen Vääräjoen ja Heinijoen tullen Syvälammelle ja edelleen Pettävän särkille. Ohitetaan Lauttalampi ja saavutaan Hepokönkäälle. Putouksen jälkeen noustaan Äikänvaaran yli ja ylitetään Puolangan-Hyrynsalmen tie (nro 891), jonka jälkeen reitti haarautuu Pyssykuljussa kahtaalle:
    • Puolangan kirkonkylään (15 km) sekä
    • pohjoiseen kohti Siikavaaraa ja Siikajärveä. Kuirivaara, Välivaara, Iso Nuottivaara ja Siikavaara yltävät yli 360 metrin korkeuteen. Siikavaaran jälkeen reitti tulee Pudasjärven rajalle, josta se jatkuu Syötteen kansallispuistoon.
  • Palvelut: Reitin varrella on laavuja.
  • Nähtävyydet: Hepokönkään vesiputous, Pirunkirkon rotko, Siikavaaran pohjoispään Kometon jyrkänteet.
  • Kartta: Kainuun ulkoilukartta (www.kainuu.fi).

Melontareitit

 • Hepoköngäs-Puolankajärvi, noin 25 km. Kanootilla voi heti keväällä, runsaan veden aikana, meloa Hepokönkään putouksen alta Heinijokea myöten Puolankajärvelle Vihajärven ja Ristijärven kautta. Reitti koostuu rauhallisista jokiosuuksista ja pitkistä järviosuuksista. Päätepisteenä on Puolankajärven leirintäalue.
  • Palvelut: Reitin varrella on Heinijoen ja Vihakoskien laavut, joiden huollosta vastaa Puolangan kunta.

Moottorikelkkailu-urat

 • Kelkkaura välillä Puolangan keskusta - Paljakka. Uralupia myy Puolangalla Shell Osteri Ky. Lisätietoja ja lupia myös täältä (www.eräluvat.fi)