Hyviä kokemuksia Ärjänsaaren lammaskesästä 

(Päivitetty 3.9.2019)
Ärjänsaaressa on ensimmäinen laidunkausi päätöksessään, ja lammaskatras on palannut pulskassa kunnossa kotilaitumilleen. Laidun sijoittuu saaren lehtoalueelle rakennuksia ympäröivään kulttuuriympäristöön, jossa lampaat pitivät kasvillisuuden matalana ja söivät pihaniittyjen reunoille levittäytyneitä vatukoita ja tervahaudoille kasvaneita vesakoita. Heinien ja ruohokasvillisuuden oheen erityisesti pihlaja näyttää maittavan lampaille, ja ensi vuodeksi pitänee laittaa suojaverkkoja valikoitujen pihapihlajien ympärille. Lisäksi laidunnuspainetta alennetaan pienentämällä lampaiden määrää ja laitumen rajaukseen tehdään pieniä muutoksia. Luonnonhoitotyöt jatkuvat siis ensi vuonna ja lampaat palaavat Ärjänsaareen kesäkuun alussa.

Lampaita luonnonhoitotöissä Ärjässä. Kuva: Ilkka Immonen.

Ärjään laituriin poijuilla lisää venepaikkoja 

(Päivitetty 3.9.2019) 
Oulujärven Ärjänsaaren venelaituriin voi nyt kiinnittyä yhä useampi vene. Laiturin pohjoispuolelle on asennettu kahdeksan kiinnityspoijua, jotka lisäävät suuremmille veneille tarkoitettujen vierasvenepaikkojen määrän kolmesta kymmeneen. Laiturin etelänpuoleiset kylkikiinnityspaikat on varattu tilausliikenteen veneille ja laivoille. Lyhyemmille perämoottorilla varustetuille veneille suositellaan rantautumista. 

Poijujen asennuksen hoiti Metsähallituksen urakoitsija Kajaanin Purjehtijat ry:n talkooväen avustamana. Pursiseura on myös suunnitellut poijujen paikat sekä valmistanut talkootyönä raskaat poijupainot. 

Laituriin kiinnittymistä on hyvä ennakoida ripustamalla lepuuttajat veneen kylkiin suojaamaan omaa ja naapureiden veneitä sekä ottamalla perä- ja keulaköydet esille valmiiksi. Laituria lähestyttäessä kohtisuoraan sivulta hitaalla nopeudella kiinnitetään peräköyden poijuhaka poijuun. Veneen annetaan liukua kohti laituria ja tarvittaessa korjataan suuntaa. Veneen keulan ollessa riittävän lähellä laituria siirrytään laiturille ja kiinnitetään veneen keulaköydet laiturin pollareihin. Sen jälkeen kiristetään peräköysi riittävän kireälle ja tarkistetaan lepuuttajat. Laiturista lähtö tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Muistetaan samalla varoa vedenalaista proomua. 

Veneen peräpoijukiinnitys vaatii riittävän määrän veneen kylkiin ripustettavia lepuuttajia, poijuhaalla varustetun 20 m pitkän peräköyden ja keulaköydet.     

Hiekkaproomun hylyn nostosta luovuttiin 

(Päivitetty 3.9.2019) 
Ärjänsaaren päälaiturin vieressä yritettiin kesän aikana nostaa siihen upotettu vanha proomu. Työ alkoi hiekanpoistolla proomun uumenista ja tarkoitus oli edetä proomun rungon nostoon. 

Proomussa oli kuitenkin paljon muutakin tavaraa kuin vain sinne kerrostunutta hiekkaa. Proomu myös osoittautui paljon suuremmaksi ja ehjemmäksi kuin alkuoletus oli. Yrittäjä totesi, että käytössä olleen Watermasterin koneiden kapasiteetti ei riitä siirtämään proomua maalle sen paloittelemiseksi, eikä vedessä tapahtuva purkaminen osiin ole järkevää kustannusten ja työn vaikeuden takia.   

Perusteellisen keskustelun jälkeen urakka päätettiin keskeyttää.   

Hiekkaproomu on vuosikausia sitten upotettu Säipän rantaan ja se toimi pitkään laiturin runkona. Sittemmin viereen on rakennettu uusi laituri, mutta hylky jäi makaamaan järven pohjaan. Nyt alue on merkattu rannan puolelle ja proomun sijaintia ilmaisevat valkoiset poijut.

Ärjänsaaren kaivo on taas käytössä

(Päivitetty 31.7.2019)
Kaivoa on kunnostettu, ja uudet vesinäytteet täyttävät talousvedelle asetetut vaatimukset. Kaivovettä saa siis käyttää vapaasti.

Roskatonta retkeilyä Ärjässä

(Päivitetty 14.5.2019)
Ärjänsaaressa siirrytään tänä vuonna kokonaan roskattomaan retkeilyyn. Kaikki saaren jäteastiat poistetaan käytöstä, ja retkeilijöiden odotetaan huolehtivan itse omien roskiensa poisviennistä. 

Roskattoman retkeilyn periaate on yksinkertainen: Mitä tuot tullessasi, viet pois mennessäsi. Maatuvat jätteet voi laittaa kompostikäymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Vastuullisesta retkeilijästä ei jää jälkeäkään luontoon. 

Lue lisää roskattomasta retkeilystä

Ärjänsaarella vaalitaan luontoa ja retkeillään kestävästi. Jotta kaikkien viihtyminen Ärjänsaarella on taattu, toivotaan kävijöiden noudattavan yhteisiä pelisääntöjä.  

Ärjänsaaren kunnostustyöt jatkuvat

(Päivitetty 14.5.2019)
Ärjänsaaren kunnostustyöt jatkuvat koko kesän ajan. Metsähallituksen Luontopalvelujen vakituisen henkilöstön avuksi Ärjän töihin on palkattu kaksi kirvesmiestä sekä kaksi huoltomiestä. Työlistalla ovat mm. Saunala-mökin kunnostaminen kesän alussa tulevien lammaspaimenten käyttöön ja Kotila-mökin kunnostaminen kesäkahvilaksi. Lisäksi saaren tulentekopaikkojen kunnostusta jatketaan, rakennetaan uusia käymälä-liitereitä, viitoitetaan polkuja ja pystytetään maasto-opasteita.   

Ärjänsaaren kartta

Kesän aikana Kotila, Saunala sekä Vierasniemen Vierasmaja varustetaan aurinkopaneeleilla. Myös Säipän keittokatokselle asennetaan aurinkosähköllä toimiva kännyköiden latauspiste. 

Kotila-mökki ennen kunnostusta. Kuva: Metsähallitus

Kunnostustöistä huolimatta saarella voi retkeillä ja telttailla vapaasti. Työviikon aikana Metsähallituksen työntekijät asuvat saaren mökeissä, mutta muuten mökit ja saunat eivät ole tänä kesänä vuokrattavissa.

Ärjänsaaren dyyneiltä löydettiin kiinnostavia paahdelajeja

(Päivitetty 22.2.2019)
Ärjänsaaren hiekkadyynimuodostumat, konnanmarjalehdot ja valoisat mäntymetsät luovat kiinnostavia kasvupaikkoja selkärangattomille. Metsähallituksen Luontopalvelujen tilauksesta Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Reima Leinonen toteutti Ärjänsaaressa hyönteistutkimuksen kesän 2018 aikana.

Koko kesän ajan Ärjänsaaresta pyydystettiin hyönteisiä erilaisilla pyydyksillä. Tuloksissa havaittiin yhteensä 314 hyönteislajia. Niiden joukossa on kuusi uhanalaista tai silmälläpidettävää perhoslajia, ja näistä kolme oli Kainuulle uusia. Esimerkiksi nyt havaittu dyynisukkulakoi (Scythris empetrella) on harvinaistunut voimakkaasti ympäri Suomen ja Ärjänsaaren havainto on ainoa tiedossa oleva sisämaan esiintymä.

Dyynisukkulakoin lisäksi Kainuun maakunnalle uusia havaintoja ovat sianpuolukkakääpiökoi (E. albibimaculella) ja sianpuolukkapussikoi (C.arctostaphyli).

Lue lisää Ärjänsaaren hyönteisistä.

Hyönteistutkimus Ärjänsaaressa jatkuu kesällä 2019. Se on osa Metsähallituksen Paratiisin ovet aukeavat -hanketta. Hanketta rahoittaa Oulujärvi Leader Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Ärjässä kehitetään kestäviä jäte- ja energiaratkaisuja

(Päivitetty 23.10.2018)
Ärjänsaaressa on nähty tarve jätehuollon kehittämiselle, muutaman rakennuksen osittaiselle sähköistämiselle, juomaveden saatavuuden varmistamiselle ja jäteveden käsittelyn nykyaikaistamiselle. Näihin tarpeisiin vastaa juuri käynnistynyt Green Solutions for Nature Protected Areas -hanke eli tuttavallisemmin GreenSol.

GreenSol-hanke on Karelia CBC -ohjelmaan kuuluva yhteistyöhanke. Sen taustalla on Karelia CBC -ohjelma, jota rahoittaa Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä. Hankkeeseen on valittu pilottialueita sekä Suomen että Venäjän puolelta. Suomessa pilottialueena on Ärjänsaari.

Ärjänsaaressa on tarvetta osittaiselle sähköistämiselle. Kyse on lähinnä mahdollisuudesta käyttää joitakin piensähkölaitteita Kotila-mökissä eli tulevassa kesäkioskissa sekä Saunala-mökissä eli tulevassa lammaspaimenmajassa. Kolmas osittain sähköistettävä kohde on Vierasniemen päärakennus. Ärjänsaaren aurinkoiset olosuhteet tuntien aurinkoenergiaratkaisut ovat etusijalla.

Ärjänsaari sijaitsee pohjavesialueella, joten jäteasiat tulee miettiä tarkkaan. Hankkeessa tehdään jätehuoltosuunnitelma käymäläjätteen ja jäteveden käsittelystä. Uudenaikaiset mahdollisuudet huomioivalla LVI-suunnittelulla voidaan parantaa kiinteistöjen toimivuutta ja suojelua.

Hankkeen keskeinen osa on hankkia ja jakaa tietoa kestävistä ja ympäristöystävällisistä energia- ja jäteratkaisuista muillekin Suomen luontokohteille. Ärjänsaari pääsee siten toimimaan ympäristövastuullisuuden mallikohteena uusien jäte-, LVI- ja energiaratkaisujensa kautta.

Ärjänsaaren kehittämissuunnitelma valmistui - saareen kehitetään retkipalvelut luonnonsuojelun ehdoilla

(Päivitetty 19.12.2017)
Projektipäällikkö Anni Koskelan mukaan puolen vuoden kehittämistyössä saaren erityisluonne nousi hyvin esille; "Ärjänsaari on luonnonsuojelualueeksi varattu alue, ja kaikki kehittämistoiminta perustuu jo lain mukaan luonnon ja kulttuurin suojeluun. Tätä pidettiin myös yleisön palautteissa tärkeänä asiana."
Lue lisää Ärjänsaaren kehittämisohjelmasta (julkaisut.metsa.fi).

Kuljetusta Ärjään voi tiedustella yrityksiltä:

Ärjänsaaren sää

Katso Ärjänsaaren säätiedot (www.supersaa.fi).

Ärjänsaaren kehittämissuunnitelma

Lue lisää Ärjänsaaren kehittämissuunnitelmasta (julkaisut.metsa.fi). 

Tapahtumat.luontoon.fi
Kuva: Metsähallitus/Petri Ryöppy.

Löydä luontoaiheisia tapahtumia läheltäsi ja kaukaa: Tapahtumat.luontoon.fi.