Retkeilyreitit ja polut

Luontopolun lähtöpisteet

Luontopolulle voi lähteä kolmelta eri pysäköintialueelta; Tiilitehtaanmäen tai Pohjoislahden puolelta.

Luontopolun varrella on infotauluja. kuva: Tuija Warén.

Luontopolku (6,2 km)

  • Tiilitehtaanmäen puoleinen luontopolku tutustuttaa kävijän laidunnettuihin perinnebiotoppeihin. Polku ohittaa lampaiden laidunalueen. Polku on helppokulkuinen ja kosteimpien kohtien ylittämiseen on rakennettu pitkospuita. Pitkospuut saattavat kuitenkin kostealla säällä olla liukkaita. Tiukanjoen rannalla on huollettu tulentekopaikka ja uusi kuivakäymälä-liiterirakennus.  
  • Uusi riippusilta yhdistää Tiilitehtaanmäen puoleisen luontopolun Pohjoislahden luontopolkuun. Riippusilta on pituudeltaan 55 metriä ja kokonaan teräsrakenteinen. 

Tiukanjoen ylittää rautasilta. Kuva: Tuija Warén.

  • Pohjoislahden puoleinen luontopolku on helppokulkuisessa maastossa. Polun ensimmäinen lähtöpiste on lintutornin yhteydessä ja hieman pohjoisempana on vaihtoehtoinen lähtöpiste. Polku ohittaa laidunalueen. Polulla kulkiessa on syytä ottaa huomioon, että pitkospuut ja pienet sillat voivat olla liukkaita sääoloista riippuen.